Plan budowy infrastruktury rowerowejTrwają przygotowania do rozpoczęcia budowy kolejnych dróg rowerowych.

W tym roku planujemy realizację infrastruktury rowerowej wzdłuż następujących ulic:

• Grunwaldzkiej (inwestycja pn. Przebudowa Węzła Zachodniego – etap II i Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski)
• Nowokieleckiej, Kieleckiej i Chemicznej (inwestycja pn. Budowa ul. Nowokieleckiej)
• Fordońskiej (rozbudowa układu drogowego w rejonie Węzła Fordońska – Rejewskiego związana z budową obiektu usługowo - handlowego)
• Akademickiej, Korfantego, Andersa (inwestycja pn. Budowa linii tramwajowej do Fordonu)

W projekcie budżetu na 2015 roku na projekty dotyczące rozwoju sieci dróg rowerowych zarezerwowano kwotę 4,6 mln zł. Zadania zostały podzielone na trzy duże pakiety, z których dwa są już w trakcie przygotowania. Zarezerwowana kwota obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, jak również wykupy nieruchomości.
Dzięki współpracy przedstawicieli środowisk rowerowych i Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w ramach powołanego Zespół ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy, w ubiegłym roku określono kierunki kształtowania i rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta, ze wskazaniem na konkretne priorytety realizacyjne. W ten sposób powstały trzy pakiety zadań inwestycyjnych przewidzianych do rozpoczęcia prac przygotowawczych:

• W przypadku PAKIETU 1 zlecono już opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) zakładającej budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego, Kruszwickiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do Placu Poznańskiego, Łochowskiej na odcinku od granicy miasta do ul. Nakielskiej, ul. Focha
na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Gdańskiej, ul. Jagiellońska od ul. Gdańskiej do ronda Jagiellonów oraz wyznaczenie kontrapasa rowerowego na ul. Wiatrakowej. Łączna długość tych tras wynosi około 6,5 km, a realizację pakietu 1 wyznaczono na lata 2016-17.

• W przypadku PAKIETU 2 zlecono opracowanie koncepcji projektowej, zakładającej budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Curie-Skłodowskiej, Moniuszki, Sieńki, Markwarta, Krasińskiego, Śniadeckich i Warszawskiej (na odcinku od ul. Fredry do ul. Śniadeckich) o łącznej długości około 4,5 km. W roku 2015 i 2016 planowane jest kontynuowanie prac projektowych (projekt budowlany i projekt wykonawczy). Realizacja inwestycji w terenie przewidziana jest na lata 2016-2018.

• Natomiast PAKIET 3 zakłada budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Perłową aż do granicy miasta – długość odcinka około 9 km. W 2015 roku rozpoczną się prace projektowe – koncepcja, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2016-2018.

Powyższe inwestycje rowerowe z uwagi na charakter obszaru, w którym będą realizowane, zostaną wykonane wraz z inną, niezbędną infrastrukturą drogową tzn. budową lub przebudową chodników, zatok autobusowych, odcinków dróg o charakterze lokalnym, przejść dla pieszych z ich dostosowaniem dla osób niedowidzących, zmianami geometrii dróg układu podstawowego, przebudową sygnalizacji świetlnych.

Z kolei prac budowlanych w 2015 roku można spodziewać się w kilku innych punktach miasta. Wraz z budową węzła Fordońska-Rejewskiego uporządkowana zostanie sieć dróg rowerowych w tym rejonie. Prace zakończą się tam już wiosną. Do połowy roku wybudowana zostanie też ul. Nowokielecka wraz z drogą rowerową pomiędzy ul. Chemiczną i Nowotoruńską, oraz na fragmencie ul. Kieleckiej pomiędzy ul. Nowotoruńską a ul. Smoleńską. Jesienią gotowa ma być droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ronda gen. S. Maczka, od ronda gen. S. Maczka do ul. Kraszewskiego. Droga rowerowa w tym wypadku będzie zlokalizowana na nowym moście nad Kanałem Bydgoskim, pod zbudowanym wiaduktem kolejowym, oraz wzdłuż łącznicy, która połączy nowy most z ul. Bronikowskiego. Wzdłuż wspomnianej łącznicy wykonany zostanie kolejny rowerowy kontrpas, który umożliwi sprawnych ruch rowerowy od ul. Bronikowskiego w kierunku miasta. Budowa ścieżek rowerowych będzie też towarzyszyć budowie linii tramwajowej do Fordonu: na ul. Akademickiej (od Rejewskiego do Kaliskiego), na ul. Korfantego (od Akademickiej do Preisa), przy ul. Andersa (odcinek: Wyzwolenia–Gieryna), wzdłuż nowego odcinka Orląt Lwowskich (od ul. Wyzwolenia do ul. Andersa), oraz w obrębie jeszcze kilku innych skrzyżowań.

Oprócz infrastruktury rowerowej projektowanej w ramach PAKIETÓW rowerowych rozwój sieci drogowej został uwzględniony również w innych miejscach, przy projektowaniu infrastruktury drogowo-torowej:

ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Koronowskiej do granicy miasta - inwestycja pn. rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta – długość tras około 6 km,
przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej do ul. Jana Pawła II, ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej - inwestycja pn. Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II i rozbudowa ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej – długość tras około 1,7 km,
ul. Kujawska (na odcinku od ul. Konopnickiej do ronda Bernardyńskiego), ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Chołoniewskiego do ul. Sokolej (po stronie południowej i do Trasy Uniwersyteckiej (po stronie północnej), ul. Toruńska (od Babiej Wsi do ronda Toruńskiego), ul. Bernardyńska (od ronda Bernardyńskiego do mostu), wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie (od ronda Bernardyńskiego do ul. Długiej), wzdłuż ul. Plac Kościeleckich (strona południowa) – inwestycja pn. Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego – długość tras około 3,5 km,
ul. Chodkiewicza (na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszyńskiego) – inwestycja pn. Rozbudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego – długość tras około 0,9 km,
ul. Matki Teresy z Kalkuty (na odcinku od ul. Rentgena do ul. Pod Skarpą) – inwestycja pn. Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego, Matki Teresy z Kalkuty na terenie Osiedla Eskulapa – długość tras około 1,3 km,
ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) – inwestycja pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szarych Szeregów – długość tras około 1,6 km.