Zintegrowany węzeł komunikacyjny Bydgoszcz BłoniePodpisana została umowa na dofinansowanie dla projektu Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City - Bydgoszcz. W przyszłym roku przebudowane zostaną stacje na Błoniu, Leśnym i Bielawach.

Inwestycja, na której realizację przeznaczono ponad 70,6 mln zł, stanowi część przedsięwzięcia pn. Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego. W ramach prac na terenie Bydgoszczy przewidziano między innymi budowę trzech węzłów komunikacyjnych scalających w spójnie działające rozwiązania komunikacyjne transport kolejowy, samochodowy, autobusowy, rowerowy oraz pieszy na stacjach: Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy. W ramach tego projektu trwa także budowa nowego wiaduktu na ul. Grunwaldzkiej wraz z przebudową układu drogowego.


Na Błoniu powstanie nowy przystanek kolejowy w rejonie istniejącej kładki, która zostanie zmodernizowana. Projekt zakłada budowę dwóch peronów o długości 200 metrów wraz dojściami, przejściem dla pieszych górą nad torami oraz przebudowę układu drogowego ulicy Madalińskiego wraz z budową pętli autobusowej i parkingu samochodowego.


Na Bielawach przewidziano budowę dwóch peronów o długości 200 metrów w miejscu istniejących, które zostaną rozebrane. Natomiast w II etapie prac powstaną dojścia oraz kładka dla pieszych wraz z windami. Przebudowany zostanie również układ drogowy ulicy Kamiennej, Morskiej, Inwalidów, Sygnałowej wraz z sygnalizacją świetlną oraz parkingiem na 33 samochody i 20 rowerów.


Z kolei przy stacji Bydgoszcz Leśna zostanie przebudowana istniejąca pętla autobusowa, powstanie parking dla aut osobowych i rowerów na 20 stanowisk oraz ścieżki rowerowe. Zaplanowano też całkowicie nowy budynek stacji oraz dyżurkę dla obsługi miejskiego transportu publicznego. Skrzyżowanie ulicy Sułkowskiego i Modrzewiowej zmieni się w małe rondo o średnicy 32 metrów.