ul. Grunwaldzka, przed skrzyżowaniem z ul. Bronikowskiego, 20.11.2014 r.Rozpoczęliśmy kolejną dużą inwestycję w ramach modernizacji Węzła Zachodniego. Jej zakres obejmuje budowę nowego mostu nad Kanałem Bydgoskim oraz przebudowę układu lokalnego dróg i korektę geometrii ronda imienia gen. S. Maczka.

Według harmonogramu jeszcze w tym roku ruszą prace przygotowawcze, a niewykluczone, że również roboty związane z przebudową instalacji sanitarnych. Na styczeń 2015 r. wykonawca planuje prace ziemne przy budowie nowej przeprawy nad Kanałem Bydgoskim, m.in. wykopy, palowanie. Podczas zimy usuwane będą także wszystkie ewentualne kolizje instalacji podziemnych.

Natomiast wiosną ruszą roboty drogowe na ul. Grunwaldzkiej (odcinek od nowego mostu do ronda imienia gen. S. Maczka), wraz z korektą geometrii ronda i jego wszystkich wlotów. W ramach tych prac powstaną jeszcze chodniki, ścieżki rowerowe i nowe oświetlenie. Przebudowany zostanie rejon z łącznikiem południowej nitki ul. Grunwaldzkiej z ul. Bronikowskiego.

Podstawowym zadaniem inwestycji jest jednak budowa 96-metrowego stalowego mostu z żelbetową płytą w ciągu południowej jezdni ul. Grunwaldzkiej. Dzięki nowej przeprawie kierowcy wjeżdżający do Bydgoszczy ulicą Nad Torem będą mogli przejechać na wprost przez rondo gen. Maczka w kierunku ul. Grunwaldzkiej.

Inwestycja ta stanowi kontynuację trwającej budowy wiaduktu wzdłuż ul. Grunwaldzkiej pod linią kolejową nr 131 i zarazem ostatni etap modernizacji Węzła Zachodniego. Zadanie realizuje firma Skanska.

Termin jego zakończenia: koniec października 2015 r.
Całkowity koszt inwestycji: 20,3 mln złotych brutto.