Nowe funkcje świateł na ul. Solskiego i Jana Pawła IIZDMiKP przygotowuje się do instalacji wzbudzanych sygnalizacji świetlnych na ul. Jana Pawła II oraz ulicy Solskiego. Mają one zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Praca urządzeń zostanie skoordynowana z sąsiednimi sygnalizacjami.


Projektowana sygnalizacja świetlna ma pracować w trybie trójkolorowym, w godzinach od 5:30 do 23:30, a w godzinach nocnych tj. od 23:30 do 5:30 - w trybie ostrzegawczym. Sygnał zielony będą wywoływać przyciskiem piesi. Sygnalizacja zostanie również skoordynowana z urządzeniami funkcjonującymi na skrzyżowaniach Solskiego-Bielicka oraz Solskiego-Ugory.


Budowa sygnalizacji w tym miejscu była wcześniej wnioskowana między innymi przez pobliską Radę Osiedla, a akceptację zyskała ze względu na duże natężenia ruchu samochodowego na ul. Solskiego i związane z tym trudności w przekraczaniu jezdni oraz bardzo ograniczoną widoczność pieszych wkraczających na jezdnię, przede wszystkim od strony ul. Konopnej.


Budowę sygnalizacji wzbudzanych przez pieszych zaplanowano także na ul. Jana Pawła II, na odcinku pomiędzy ul. Ducha Świętego a ul. Ziemską. Ułatwi ona przekraczanie wielopasmowej drogi, na której kierowcy bardzo często osiągają większe prędkości, niż dopuszczalne 50km/h. Sygnalizacja będzie również pracować w trybie trójkolorowym w godzinach 5:30–23:30. Poza tym jej funkcjonowanie zostanie skoordynowane z urządzeniami u zbiegu ulic Jana Pawła II i Kujawskiej.

Obie inwestycje mają zostać zrealizowane do końca tego roku.