Program edukacyjny dla klas III-V szkół podstawowych
„Wychowanie do bezpiecznych i kulturalnych zachowań w środkach komunikacji publicznej"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w specjalnym projekcie edukacyjnym, przygotowanym przez ZDMiKP w Bydgoszczy. Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych będących w wieku, w którym rozpoczynają samodzielne podróże do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki do kin, kolegów, itp. Z tego właśnie względu przyzwyczajanie najmłodszych mieszkańców miasta do transportu publicznego ma ogromne znaczenie dla ich bezpieczeństwa, ale też i ogólnej świadomości postaw proekologicznych.

Najważniejsze cele zajęć:
- wychowanie do bezpiecznych i kulturalnych zachowań w środkach komunikacji publicznej,
- nauka korzystania z rozkładów jazdy i planerów podróży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- promocja komunikacji publicznej jako wygodnego, bezpiecznego i ekologicznego środka transportu,
- promocja komunikacji publicznej jako alternatywnego dla samochodu środka transportu,
- budowanie pozytywnych skojarzeń związanych z komunikacją miejską w Bydgoszczy.

Tematyka zajęć zawiera się w podstawie programowej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI „Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym", oraz rozszerza tę tematykę o zagadnienia współcześnie istotne społecznie. Ponadto program wpisuje się w „Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020".

Podstawowe założenia organizacyjne programu:
- czas zajęć: dwie godziny lekcyjne (z przerwą), lub trzy godziny w przypadku wycieczki na zajezdnię,
- zajęcia prowadzone są nieodpłatnie dla, chętnych szkół/klas, przez pracowników ZDMIKP w Bydgoszczy posiadających wykształcenie pedagogiczne,
- zajęcia prowadzone są w budynku szkoły, która zgłosiła się do udziału w zajęciach, w odpowiednio przygotowanej sali oraz na terenie zajezdni autobusowej MZK, przy ulicy Inowrocławskiej,
- organizatorem zajęć jest ZDMIKP w Bydgoszczy, przy współpracy z MZK Sp. z o.o.,
- podczas zajęć dzieci pozostają pod opieką nauczyciela,

Do prowadzenia zajęć niezbędna jest sala ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu. Liczba komputerów powinna zagwarantować pracę maksymalnie dwóch uczniów przy każdym stanowisku (w wyjątkowych przypadkach trzech). W sali powinien być dostępny projektor umożliwiający wyświetlenie prezentacji.

W celu zgłoszenia swojej klasy lub szkoły nauczyciele proszeni są o kontakt z ZDMiKP, nr tel.: 52 582 27 60
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Oferta edukacyjna dla szkół - plakat