081
Obecnie w wielu miejscach naszego miasta prowadzimy remonty nawierzchni jezdni, chodników, czy poboczy, jak w przypadku ulicy Pod Blankami.

Warto wspomnieć, że w przypadku ulicy Pod Blankami, ułożenie płyt ażurowych nie jest rozwiązaniem docelowym. Porządkujemy pobocze uliczki znajdującej się w pobliżu Starego Rynku do chwili przebudowy opisywanego ciągu. Zasadniczo 1/3 pobocza wykonamy z pełnej kostki betonowej, na której wyznaczymy miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Pozostała część będzie ażurowa do chwili przebudowy.
Już rozpoczęły się roboty przy tzw. korytowaniu, czyli wykonaniu wykopu pod konstrukcję zasadczniczą nawierzchni. Jednocześnie ekipy budowlańców wykonują podbudowę z kruszywa pod kostkę. Przypominamy, że ulica została wyłączona z ruchu.