Frezowanie
I tak od najbliższej środy tj. 07.08. rozpoczniemy prace na ulicach: Pod Skarpą oraz Gajowej.

Remont ulicy Pod Skarpą przeprowadzimy na odcinku od ulicy Jasinieckiej do posesji nr 52. Zakres robót przewidziany do przeprowadzenia będzie wymagał zamknięcia jezdni dla ruchu na odnawianym odcinku.
Roboty na jezdni ulicy Gajowej przeprowadzimy bez wyłączania ulicy z ruchu, natomiast podczas remontu będą występowały utrudnienia dla kierowców.
W trakcie obu remontów zostanie usunięta stara nawierzchnia i ułożona nowa. Na nowo ustawimy krawężniki. Wyregulujemy pierścienie studni, jak również wpusty do kanalizacji deszczowej.
Warto przypomnieć, że od lat prowadzimy remonty nawierzchni, zrywając całość starej, układając nową. Odeszliśmy od napraw punktowych, te nie zdawały egzaminu i po jakimś czasie wymagały ponownej naszej interwencji.
Dzięki prowadzonym remontom w ciągu ostatnich lat odnowiliśmy nawierzchnie na ponad 60 kilometrach bydgoskich dróg. Program będziemy prowadzili także w kolejnych latach, typując ulice podczas przeglądów technicznych.