skarpa-4Prace budowlane będą prowadzone od ul. Sybiraków do ul. Korfantego. Fragment trasy położony przy nowych budynkach wielorodzinnych, wyposażymy w przejścia dla pieszych i chodniki. Zazieleni się też skwer przy ul. W. Korfantego. Prace potrwają 7 miesięcy i będą realizowane etapami. Rozpoczynamy pierwszy z nich.

Zamknicie-Pod-SkarpW czwartek 23 maja rozpoczyna się I etap prac od ronda Matki Teresy z Kalkuty do ul. Romana Kaczmarczyka.
Odcinek ulicy zostanie zamknięty. 
Objazd dla aut i wybranych linii autobusowych zostanie poprowadzony pobliskimi ulicami: Matki Teresy z Kalkuty - Trybowskiego - Jasiniecką.
Prace na tym odcinku bedą realizowane przez około 2 miesiące a ich zakończenie pozwoli przystąpić do kolejnego etapu.

skarpa-3Zakres wszystkich tegorocznych robót obejmuje przebudowę odcinka ul. Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. W. Korfantego o łącznej długości około 700 metrów.
Zadanie obejmuje ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz chodnika, który powstanie po południowej stronie jezdni.
Pojawi się też peron autobusowy i oświetlenie.

skarpa-2Doświetlone zostaną również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. W. Korfantego przy skrzyżowaniu z ul. Pod Skarpą oraz na skrzyżowaniu z ul. Frydrychowicza.
W ramach prowadzonych prac przewidujemy spory pakiet nasadzeń. Pojawi się 40 drzew (brzóz, sosen i świerków) i ponad 500 krzewów (pięciorników, dereni i kosodrzewin).

Wykonawcą robót jest firma CZiLL Sp. z o.o.
Wartośc zadania to ponad 4,4 mln zł
Zadanie będzie realizowane przez 7 miesięcy.

skarpa-1To jeden z ostatnich etapów przebudowy całego ciągu łączącego Fordon z Myślęcinkiem (ul. Zamczysko i Pod Skarpą).
W ostatnich latach przebudowaliśmy odcinki trasy pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Sybiraków o łącznej długości 3,6 kilometrów. Na trasie wprowadziliśmy też elementy poprawiające bezpieczeństwo, o które apelowali mieszkańcy (progi zwalniające, wysepki, rondo na połączeniu z ul. Matki Teresy z Kalkuty, nowe oznakowanie). Nowe ulice i nawierzchnie pozwoliły też w ten rejon miasta skierować autobusy komunikacji miejskiej.