hulaj-1Powoli rusza sezon na elektryczne hulajnogi.
Przepisy o ruchu drogowym, w których określono zasady poruszania się oraz parkowania takich pojazdów, przynoszą oczekiwane rezultaty. Nie widać już porzuconych czy blokujących przejście hulajnóg.

W tym sezonie wprowadzamy jednak kolejne rozwiązania, dzięki którym jeszcze łatwiej będzie utrzymać porządek na chodnikach w ścisłym centrum Bydgoszczy.

hulaj-2Parkingu szukaj w apce.
Wspólnie z operatorami wyznaczyliśmy w aplikacjach do wypożyczania hulajnóg, specjalne strefy do parkowania.

W ścisłym centrum miasta, użytkownik tylko w nich może pozostawić hulajnogę i rozliczyć czas przejazdu.
Takich punków z literką "P" mamy w aplikacji dokładnie 27. 
Znajdują się w obrębie Starego Rynku, w ciągu ulicy Gdańskiej oraz przy rondzie Jagiellonów.

Dzięki takiemu "wirtualnemu" rozwiązaniu, nie było konieczności malowania dodatkowego oznakowania poziomego na granitowych płytach czy kamiennych kostkach chodnikowych.

Poza ścisłym obszarem centrum, hulajnogi dalej można pozostawiać w strefie, chociaż tu nadal wiele zależy od kultury i odpowiedzialności wypożyczającego. To na nim ciąży obowiązek pozostawienia pojazdu w miejscu, który nie będzie utrudniał poruszania się pieszym i rowerzystom.

hulaj-3Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

Zgodnie z przepisami z 2021 roku kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością do 20 km/h.

W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą może korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. 

Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się też chodnikiem, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.

Należy również pamiętać, że dzieci do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.

Hulajnogę elektryczną trzeba pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.

Pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.