zaby-11Rozpoczęła się wiosenna migracja płazów. W naszym kraju są one pod ścisła ochroną.
Robimy więc wszystko by pomóc im dotrzeć do najbliższych zbiorników wodnych.
Wiosna to też czas wzmożonej aktywności jeży i wiewiórek. O szlakach migracyjnych tych zwierząt, informują w Bydgoszczy specjalne znaki.

zaby-22Chronimy płazy
Wybudzone z hibernacji zwierzęta są bardzo powolne, z trudem pokonują przeszkody terenowe a przekroczenie ruchliwej drogi może być dla nich wręcz niemożliwe. Ochrona płazów staje więc bardzo ważna, szczególnie w okresie wiosennym. Już kilka lat temu wzdłuż ż ul. Łęgnowskiej zbudowaliśmy ogrodzenia uniemożliwiające wejście płazów na jezdnię.

Podobne działania, zrealizowaliśmy również przy ul. Grunwaldzkiej.
Na wysokości schroniska dla zwierząt w rejonie zbiornika wodnego, wykonaliśmy wygrodzenie mające uniemożliwić wejście płazów na jezdnię,
Takie wygrodzenia powstały też strudze Flis. Zamontowane zostały też siatki ochronne na studzienkach kanalizacyjnych oraz zabezpieczone wpusty deszczowe.

zaby-4Powyższe działania mają chronić płazy, będące w naszym kraju pod ścisłą ochroną.
Niestety nadal bardzo dużo płazów ginie wiosną na drogach w czasie wędrówki do zbiorników wodnych.
Z uwagi na malejącą liczbę miejsc rozrodu – stawów, zanieczyszczenie środowiska i coraz więcej przeszkód na trasach migracji liczba płazów spada.
Jest to tendencja obserwowana na całym świecie.

zaby-5Patrz na znaki – jeż idzie
W ostatnich latach w całym mieście ustawiliśmy też dodatkowe oznakowanie, gdzie występują naturalne szlaki migracji zwierząt.
Warto w takich miejscach szczególnie zwolnić.

Nowe oznakowanie ustawiliśmy na kilkunastu ulicach w sąsiedztwie terenów parkowych, które zamieszkują między innymi jeże, wiewiórki czy sarny.
W przypadku kolizji z samochodami zwierzęta najczęściej giną.
Ryzyko kolizji znacznie spada jeśli kierowcy poruszają się z ograniczoną prędkością i zachowują w takich miejscach większą ostrożność.

Takie oznakowanie napotkacie między innymi na ul. Mińskiej na wysokości parku nad Kanałem Bydgoskim oraz na ul. Toruńskiej przy Torbydzie - znaki ostrzegają o jeżach i wiewiórkach.
Ul. Zamczysko pomiędzy Gdańską i Armii Krajowej to naturalny szlak migracji dla jeży. Ten gatunek zwierząt oraz sarny często przekraczają też ulice Gdańską i Jeździecką na wysokości ogrodu botanicznego.