schod-1Trwa przebudowa schodów łączących ul. Toruńską z Cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy.
Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Schody znajdujące się naprzeciwko Torbydu i są częścią trasy spacerowej, biegnącej przez zrewitalizowany Park Wolności.

schod-5Schody rozpoczynają się na wysokości ul. Toruńskiej 88. "Stare" stopnie i barierki zostały już zdemontowane. 
Obecnie trwa montaż nowych schodów i krawężników. Docelowo przebudowany zostanie też chodnik prowadzącego od ul. Toruńskiej. 
Wbudowane zostaną także elementy strukturalne ułatwiające orientację osobom niewidomym.
Zamontujemy też nowe balustrady.

schod-3Praca remontowe zakończą się jeszcze przed wakacjami.
Wykonawcą robót  jest firma Affabre Sp. zo.o.
Wartość zadania to ponad 530 tysięcy złotych.

Przebudowa schodów to kolejny już etap rewitalizacji parku wkomponowanego w Zbocze Bydgoskie W ostatnich latach wzdłuż całego ciągu spacerowego w kierunku ul. Kujawskiej realizowaliśmy szereg innych inwestycji za ok. 2,5 mln zł:

schod-6• Przebudowa i budowa nowych alei spacerowych
• Budowa ścieżki rowerowej
• Budowa nowego oświetlenia
• Budowa kładki widokowej nad trasą Uniwersytecką
• Dosadzenie drzew i krzewów (łącznie 681 szt.) oraz ziół i roślin kwitnących
• Doposażenie parku w małą infrastrukturę (altanę, mały plac zabaw, ławki, kosze)
• Budowa nowych schodów od strony ul. Kujawskiej

schod-4Warto wiedzieć
Zespół zieleni na Wzgórzu Wolności jako założenie parkowe powstał w latach 1911-1913, wykorzystując istniejący drzewostan naturalny oraz ciekawe ukształtowanie terenu. Początkowo założenie utrzymane było w stylu leśno-górskim (tatrzańskim).
Jego obszar wynosił 7 ha. Na terenie zespołu (w części wschodniej) Niemcy zbudowali wieżę Bismarcka. Została ona w 1928 roku wysadzona w powietrze.
Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu wyburzonej wieży urządzono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.