schody-6Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę schodów łączących ul. Toruńską z Cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy.
Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Schody znajdujące się naprzeciwko Torbydu i są częścią trasy spacerowej, biegnącej przez zrewitalizowany Park Wolności.
Będziemy w nim realizować również kolejne inwestycje.

schody-3Schody rozpoczynają się na wysokości ul. Toruńskiej 88.
Zakres prac zakłada przebudowę chodnika prowadzącego od ul. Toruńskiej jak i stopni, które zostaną wyłożone betonowymi płytkami.

Wbudowane zostaną także elementy strukturalne ułatwiające orientację osobom niewidomym.
Zamontujemy też nowe balustrady.

schody-7Chcemy aby prace rozpoczęły się wiosną.
Zajmą około 3 miesięcy.
Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót.

Zadanie jest kolejnym etapem rewitalizacji parku wkomponowanego w Zbocze Bydgoskie pomiędzy Śródmieściem a Wzgórzem Wolności.
W ostatnich latach wzdłuż całego ciągu spacerowego w kierunku ul. Kujawskiej realizowaliśmy szereg innych inwestycji o wartości ok 2,5 mln zł:

• Przebudowa i budowa nowych alei spacerowych
• Budowa ścieżki rowerowej
• Budowa nowego oświetlenia
• Budowa kładki widokowej nad trasą Uniwersytecką
• Dosadzenie drzew i krzewów (łącznie 681 szt.) oraz ziół i roślin kwitnących
• Doposażenie parku w małą infrastrukturę (altanę, mały plac zabaw, ławki, kosze)
• Budowa nowych schodów od strony ul. Kujawskiej

schody-2W trakcie ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali również do realizacji budowę dużego placu zabaw z drewnianymi konstrukcjami.
Plac zabaw powstanie na wysokości Zielonych Arkad.

Warto wiedzieć
Zespół zieleni na Wzgórzu Wolności jako założenie parkowe powstał w latach 1911-1913, wykorzystując istniejący drzewostan naturalny oraz ciekawe ukształtowanie terenu. Początkowo założenie utrzymane było w stylu leśno-górskim (tatrzańskim).
Jego obszar wynosił 7 ha. Na terenie zespołu (w części wschodniej) Niemcy zbudowali wieżę Bismarcka. Została ona w 1928 roku wysadzona w powietrze.
Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu wyburzonej wieży urządzono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.