awaria-momoW czwartek (25 stycznia) rozpoczęły się prace przy naprawie nasypu mostu Pomorskiego.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zakończyły pomiary, badania i obliczenia inżynierskie.
Pozwoliło to ustalić zakres uszkodzeń i określić sposób usunięcia awarii.

Od połowy listopada, kiedy zauważyliśmy uszkodzenia jezdni przy wjeździe na most Pomorski, ta część przeprawy została wyłączona z ruchu pojazdów.
Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy możliwość przejazdu tramwajów, a torowisko zostało wykorzystane jako tymczasowy pas przejazdu dla aut jadących w kierunku południowym.

nasyppp-2W tym czasie miejskie wodociągi dokonywały ekspertyz i określały sposoby naprawy nasypu.
W czwartek (25 stycznia) rozpoczęły się prace przy naprawie nasypu.
Wszystkie roboty, na własny koszt, wykona WUPRINŻ z Poznania. To firma wykonująca pobliski zbiornik retencyjny na zlecenie miejskich wodociągów.

 Jak informują MWiK naprawa będzie polegać na wykonaniu następujących prac:
- dobiciu ściany z grodzic stalowych, stanowiących obudowę wykopu,
- rozbiórce nasypu w zakresie uszkodzenia i dogęszczenie gruntu nasypu,
- wykonaniu materaca z geotkaniny i kruszywa budowlanego,
- odbudowie jezdni ze stabilizacją kruszywa podbudowy.

awaria-momo-1Zakończenie robót planowane jest w marcu bieżącego roku.
W trakcie prac most Pomorski nadal będzie przejezdny dla samochodów.
Po zakończeniu naprawy możliwe będzie przywrócenie w pełnym zakresie komunikacji tramwajowej przez most, a także ruchu samochodów o masie do 3,5 tony.