mo-3Bydgoszcz mimo rosnących wydatków bieżących, uruchomi w przyszłym roku oczekiwane przez mieszkańców inwestycje - w tym wiele zadań drogowych.
Dodatkowo na najważniejszych ulicach miasta, nie będą już prowadzone roboty utrudniające przejazd.
Łącznie na funkcjonowanie miasta w 2024 roku wydanych ma zostać 3 mld zł.


Więcej pieniędzy na oświatę i transport publiczny
Od 3 lat dochody miasta ze względy na wprowadzenie tzw. „Polskiego Ładu" są znacznie zaniżone. 
Tylko w nadchodzącym roku Bydgoszcz w stosunku do wcześniej funkcjonujących rozwiązań, będzie funkcjonować bez 180 mln zł. 
Jednocześnie wprowadzane są ustawowe rozwiązania (płaca minimalna) skutkujące przeznaczaniem coraz większej puli środków na bieżące utrzymanie. 
Łącznie funkcjonowanie miasta w 2024 roku pochłonie prawie 3 mld zł.

je-13W 2024 roku najbardziej wzrosną wydatki na transport publiczny (o 17 procent do kwoty ponad 267 mln zł) oraz oświatę (14 procent do kwoty ponad 1 mld zł). 

Najwięcej pieniędzy Miasto zabezpieczy na przebudowę torowisk, ulic, bulwarów i nowe obiekty, które gwarantują rozwój oraz zadania ograniczające zużycie energii.

 

Najważniejsze inwestycje 2024 roku  (w tym zadania drogowe i komunikacyjne):
• Przebudowa torowiska tramwajowego na ulicy Toruńskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do zajezdni
• Przebudowa zajezdni tramwajowej
• Kontynuacja wymiany taboru tramwajowego i autobusowego
• Kontynuacja prac przy budowie IV kręgu Opery Nova (współfinansowanie)
• Rewitalizacja bulwarów
• Utwardzanie ulic gruntowych
• Przebudowa ul. Pod Skarpą
• Remonty ulic
• Budowa dróg rowerowych
• Budowa przystanków wiedeńskich na pl. Praw Kobiet oraz pl. Wolności
• Modernizacja oświetlenia ulic
• Budowa zadaszonych boisk
• Termomodernizacja budynków i zmiana źródeł ogrzewania
• Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa na Zawiszy
• Kontynuacja prac na pl. Wolności i pl. Kościeleckich;

Ważne projekty (prace budowalne planowane po 2024roku)
• Linia tramwajowa na Szwederowo i rozbudowa pętli Las Gdański
• Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Szubińskiej, mostu Pomorskiego, wiaduktów Warszawskich oraz innych obiektów inżynierskich
• Modernizacja ronda Jagiellonów
• Rozbudowa trasy WZ
• Rozbudowa ul. Nakielskiej
• Budowa nowych tras rowerowych
• Kąpielisko w Parku Centralnym
• Rewitalizacja placu Teatralnego
• Fordońskie Centrum Kultury przy ul. Gawędy
• Internat dla uczniów XI LO przy ul. Polanka
• Przedszkole przy ul. Kościuszki
• Siedziba Straży Miejskiej przy ul. Wiślanej
• Zagospodarowanie placu Teatralnego