wezel-1Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który przygotuje dokumentację projektową rozbudowy skrzyżowania ulic Fordońskiej, Kamiennej i Spornej.
W ramach tego zadania chcemy też przygotować projekt budowy nowych Wiaduktów Warszawskich.
Powstaną ronda, nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe. Prace potrwają 18 miesięcy.

Wykonawcą prac projektowych została Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Koszt całego zadania to prawie 2,5 mln zł.
Zlecona w przetargu dokumentacja ma wskazać dwa warianty budowy Wiaduktów Warszawskich i dostosowany do tego wariant przebudowy węzła Wschodniego.

Węzeł Wschodni
Zależy nam, aby docelowo upłynnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej, Spornej i Kamiennej.
W ramach opracowania miałoby powstać 5 rond, przejazd (wiadukt) pod jedną jezdnią ul. Kamiennej, chodniki i drogi rowerowe.
Projekt pozwoli na:
- bezkolizyjne połączenie ulic Spornej i Przemysłowej z Fordońską,
- bezkolizyjne połączenie ul. Kaplicznej z Fordońską. Zlikwidowane skrzyżowania w tym miejscu poprawią bezpieczeństwo i ułatwią dojazd do pobliskiego cmentarza i szkoły,
- budowa wiaduktu pod jedną jezdnią ul. Kamiennej usprawni przejazd wzdłuż ulic Fordońskiej i Kamiennej oraz poprawi połączenia z ulicami bocznymi, a także wyeliminuje część punktów kolizyjnych na przecięciu tych dwóch ulic.

Przyszłość Wiaduktów Warszawskich
W ramach prac projektowych chcemy również przygotować projekt zupełnie nowych Wiaduktów Warszawskich, które zostaną wreszcie dostosowane do obecnych warunków technicznych, obciążeń i natężeń ruchu.

Zaproponowane przez projektantów warianty mają zawierać po 2 pasy ruchu w obu kierunkach (w jednym wariancie: BUS-pas jako trzeci pas ruchu), a także nowe chodniki, pełnowymiarowe drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz odwodnienie i oświetlenie. Prace projektowe będą musiały uwzględniać też zlokalizowaną w tym miejscu infrastrukturę kolejową i dalsze inwestycje kolejowe na tym odcinku.

Na przykład środkowe przęsło ma być wydłużone tak, by w terenie kolejowym nie znajdowały się podpory, co ułatwi nam utrzymanie i remonty obiektów, a kolejarze zyskają swobodę w przebudowie torów.

Przypominamy, że dwa obiekty o długości ponad 430 metrów wykonano 50 lat temu.
Zarówno czasy jaki i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i standardów.

warszawskie-wKilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi, ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji.
Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji.

Dlatego też, w ubiegłym roku wykonaliśmy dalsze prace naprawcze, a na wiaduktach wprowadziliśmy zmiany w organizacji ruchu. Wykonane prace miały charakter zachowania funkcji przeprawy i - zgodnie z otrzymaną ekspertyzą – miały pozwolić na użytkowanie obiektu jeszcze przez około 10 lat.

Zgodnie z planami zakładamy, że w najbliższych latach rozpoczną się rzeczywiste prace związane z realizacją w tym obszarze Miasta nowego i w pełni nowoczesnego obiektu.

Przygotowanie gotowych projektów dla Węzła Wschodniego i nowych wiaduktów warszawskich zajmą około 18 miesięcy.