plac-k-3Trwa przebudowa kolejnych elementów infrastruktury placu Kościeleckich.
Obecnie prowadzone są tez prace na Rybim Rynku i okolicznych uliczkach śródmieścia.
Po kompleksowej rewitalizacji, wszystkie miejsca staną się wizytówką Salonu Bydgoszczy.


plac-k-4Na Placu Kościeleckich wykonawca skupia się na przebudowie jezdni po północnej stronie placu.
Wykonywane są pierwsze warstwy konstrukcyjne.
Na nawierzchni autobusowych peronów układana będzie już niebawem kamienna kostka.
Wcześniej wykonany został chodnik od strony kościoła.
Wyłożono go granitowymi płytami.
Opaskę przy samej jezdni wybrukowano natomiast kamienną kostką.

plac-k2Odnowiono też centralną część placu. Wytyczono na niej między innymi nowy ciąg spacerowy.
Nawierzchnie wykonywane są z kruszyw mineralnych, co ułatwia wchłanianie wody opadowej.

Zgodnie z projektem rewitalizacji placu wszystkie prace prowadzone są z myślą o zachowaniu rosnących kasztanowców w jak najlepszej formie.
Zapadła również decyzja o odnowieniu rzeźby plenerowej, która ponownie stanąć ma na placu.

plack-k-4Na początku przyszłego roku planowane jest zakończenie podstawowych prac przy północnej jezdni placu.
Umożliwi to wykonawcy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu i rozpoczęcie prac po stronie południowej (przy gmachu UKW i KPCK).

Kończy się też pierwszy etap nasadzeń roślin podkreślających osiowy układ placu (krokusy i róże tylko w obrębie obecnie przekazanego terenu. Pozostałe nasadzenia realizowane będą wiosną). Plac na koniec zyska też nowe stylowe oświetlenie i małą architekturę.

Wszystkie prace zakończą się latem przyszłego roku. 

plack-k-5Okoliczne uliczki też wypięknieją
Obecnie prowadzimy prace przy rewitalizacji Rybiego Rynku i okolicznych uliczek Śródmieścia.
Prace prowadzone sa na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej) , Placu Solnym, na ulicy Zaułek (od Batorego do ul. Jana Kazimierza) i Pod Blankami (od ul. Długiej do ul. Trybunalskiej)

plack-k-6Po zakończeniu powyższego etapu (wiosna 2024), wykonawca rozpocznie prace na kolejnych odcinkach przedmiotowych ulic oraz Rybim Rynku.

Prace prowadzone są bez zakłóceń i nie generują więszych utrudnień w ruchu.