Rynek-12 października 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła, toczące się niemal dwa lata postępowanie, dotyczące rzekomych „nieprawidłowości" przy rewitalizacji płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.

Prokuratura w wyniku przeprowadzonych czynności uznała, że zarówno Zamawiający jak Wykonawca robót nie dopuścili się oszustwa, ani nie wyrządzili szkody na rzecz Miasta.

Uznała również, że żaden z nich nie przedłożył nierzetelnych wyników badań ani innych dokumentów.

W uzasadnieniu jednoznacznie wskazano, że zastosowane płyty granitowe spełniają wymagania Polskiej Normy, zostały prawidłowo wprowadzone do obrotu na terenie Polski oraz mogły być wykorzystane w rewitalizacji Starego Rynku.

Rynek-2Prokuratura wskazuje również w postanowieniach końcowych, że prace wykonane na płycie Rynku, są objęte gwarancją a wykonawca przeprowadził prace naprawcze na swój koszt zarówno przy wymianie fug jak i czyszczeniu płyt granitowych.

W związku z powyższym 2 października 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła postepowanie.