per-3Postępują prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą.
Próby obciążeniowe obu obiektów zakończyły się pozytywne. Wykonawca (firma TRAKCJA S.A.) uzyskuje już wymagane pozwolenia.
Za około tydzień pierwsze auta wjadą na nowy most drogowy. Niedługo później udostępnimy do ruchu most tramwajowy. Zakończenie robót coraz bliżej.

per-2Na całej długości mostu tramwajowego ułożone mamy torowisko i zamontowane słupy i sieć trakcyjną.

Wykonane zostały najazdy na most drogowy i tramwajowy od strony ul. Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego.

Na moście drogowym wykonane zostały chodniki i balustrady. Ułożona została też nawierzchnia na całej jezdni.

per-5Wykonane pod koniec września próby obciążeniowe obu obiektów - mostu drogowego i tramwajowego- zakończyły się pozytywnie.

Wykonawca ubiega się już o wymagane pozwolenia, które pozwolą udostępnić oba obiekty do ruchu.


Harmonogram dalszych prac:
W połowie października zostanie zlikwidowane przejazd tymczasowy u zbiegu ul. Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego.
Ruch w kierunku mostu będzie poprowadzony już docelową jezdnią.

Dzięki temu w drugiej połowie października zostanie udostępniony do ruchu most drogowy.
Pozwoli to zamknąć istniejącą przeprawę mostową (po której obecnie poruszają się auta) i rozpoczać tam drobne prace naprawcze oraz wykonać nowy dojazd od strony ul. Fordońskiej. 

Na początku listopada zostanie uruchomiony ruch tramwajowy na nowym moście. Znacznie usprawni to dojazd do i z Fordonu.
Przełożenie ruchu na most, pozwoli rozpocząć prace przy rozwieszaniu sieci trakcyjnej na ul. Toruńskiej w kierunku Perłowej. Wymagać to będzie jednak, zamknięcia na ok. 2/3 tygodnie odcinka torowiska  od ronda Toruńskiego w kierunku mostu.

Po zakończeniu tych robót (przełom listopad/ grudzień) uruchomiony zostanie już docelowy ruch tramwajowy na ul. Perłowej i nowym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.
Prace drogowe na ul. Fordońskiej i Toruńskiej nadal będą kontynuowane.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu, będziemy na bieżąco podawać na naszej stronie internetowej i kontach społecznościowych.

per-1Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych.
W jej ramach powstają między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz modernizowane są torowiska w rejonie ulic. Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.
Zakończenie wszystkich prac firma Trakcja SA planuje na początku przyszłego roku.