kladka-222Trzy firmy zgłosiły się do rozbiórki istniejącej kładki dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i budowy w tym miejscu przejścia dla pieszych.
Inwestycja ma ułatwić korzystanie z przystanków tramwajowych osobom starszym i z niepełnosprawnościami.
Zyskać mają też rowerzyści, gdyż nowy przejazd w poziomie jezdni, połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy.

kladka-1111Na etapie konsultacji społecznych Rada Osiedla Wyżyny i Kapuściska, rowerzyści, stowarzyszenia reprezentujące pieszych, osoby starsze i niepełnosprawne, a także eksperci od organizacji ruchu, opowiedzieli się za likwidacją kładki dla pieszych i budową przejścia dla pieszych na poziomie jezdni.

Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu wysokie ceny.

Teraz do ponownego przetargu zgłosiły się aż 3 firmy.
Zaproponowane kwoty wynoszą od prawie 3,6 mln zł do ponad 4,3 mln zł.
Zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację inwestycji 1,6 mln złotych.
Przedłożone oferty zostaną teraz dokładnie sprawdzone.

Przejscie-Bydgoszcz-Cam1-08PNowe rozwiązania
Po demontażu kładki dla pieszych, powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni i zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

kladka-3333Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku.
Konstrukcja umożliwia pieszym dojście do przystanków tramwajowych oraz przekraczanie ruchliwych jezdni.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Mieszkańcy często więc wskazywali tna ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca.