rybi-1Plac zmieni się nie do poznania. Pojawią się dodatkowe drzewa, eleganckie ławkami, krzesłami i stylowe latarnie.
Zadbamy również o iluminacje.

W ramach planowanych robót, poprawimy też estetykę kilku okolicznych ulic.

Właśnie poznaliśmy firmy zainteresowane realizacją tej ważnej inwestycji.

rybi-6Rewitalizacja Rybiego Rynku dopełni zmiany jakie zaszły ostatnio w ścisłym centrum Bydgoszczy.
Przebudowa będzie polegała na wymianie nawierzchni, budowie elementów odwodnienia, nowym zagospodarowaniu istniejących przestrzeni zielonych oraz wyposażeniu palcu w elementy małej architektury.

Po przebudowie Rybi Rynek będzie pełnił funkcje placu przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego.
W ramach zadania przebudowane zostaną też okoliczne uliczki w centrum Miasta.
Prace mają potrwać około roku.

Do przetargu zgłosiły się 4 firmy zainteresowane realizacją tej inwestycji.
Zaproponowane kwoty od ponad 27 mln zł do prawie 32 mln zł.
Jako zamawiający zamierzaliśmy przeznaczyć na to zadanie 22 mln. 791 tys zł

Szczegółowe zestawienie ofert [pdf]

Teraz rozpocznie się etap sprawdzania wszystkich przedłożonych ofert.

rybi-3456Rybi Rynek wypięknieje
Z placu ma zniknąć parking, gdyż pozwala no to wielopoziomowym obiekt przy ul. Grudziądzkiej.
W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy też drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.
Wybrane zostały lipy i platany, które już zdobią rynek od strony zabytkowego pałacyku Lloyda.
Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów.
Montowane będą też ławki i krzesła zaprojektowane przez studentów wzornictwa Politechniki Bydgoskiej.

rybi-8Ulica Grodzka na obszarze objętym opracowaniem zachowa swój dotychczasowy charakter z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów.
Zaplanowaliśmy jednak więcej powierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego. 
Na chodnikach stosowane mają być granitowe płyty z kamiennymi opaskami.
Na jezdniach typowa dla Starego Miasta kostka kamienna.

zmiany-o-1Nie tylko Rybi Rynek
W ramach prac przebudowany zostanie także odcinek ul. Przy Zamczysku od Grodzkiej do rewitalizowanego placu Kościeleckich oraz Malczewskiego/Grodzka (od Starego Rynku do Mostowej).

Zlecimy też prace na ulicach Przyrzecze, Zaułek, Jana Kazimierza, Malczewskiego i Pod Blankami.

rybi-000Wystrój przypomni o historii
Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, na który właśnie trwa przetarg, chcielibyśmy docelowo wprowadzić dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.

Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie oraz rzeźby kobiety sprzedającej śledzie.
Zmienić ma się również forma samego przystanku tramwaju wodnego, tak by nawiązywał do strefy staromiejskiej.
Iluminację zyska również budynek spichrzy.
To również rozwiązania rekomendowane przez ekspertów od estetyki.