ak-2Od 6 września kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.

Nowa łukowa konstrukcja jest dostosowana do obecnych natężeń ruchu na tym odcinku.
Obiekt wyposażyliśmy też w trasy dla pieszych i rowerzystów.
W najbliższych dniach dokończone zostaną jeszcze prace przy chodniku, nasypach i zieleni.

ak-3Budowa nowego obiektu rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku.
W ciągu ostatnich miesięcy, mimo czasowego wstrzymania części prac ze względu na ubiegłoroczne dodatkowe transporty węgla, powstało „lustrzane odbicie" obiektu istniejącego po stronie wschodniej.
Nowy wiadukt, podobnie jak sąsiedni, ma najwyższą nośność, jaką przewidują aktualne normy budowlane dla obiektów inżynierskich.

Zachowane zostały dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany został nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczyliśmy na chodnik i drogę rowerową. 
Wybudowaliśmy też nasypy i nowe schody po obu stronach torów kolejowych. 

Na wiadukcie ułożony został asfalt lany gwarantujący najlepszą jakość nowych jezdni w miejscach, które szczególnie narażone są na uszkodzenia.
Przy końcówkach przęseł, zainstalowane zostały urządzenia dylatacyjne o kształcie fali, charakteryzujące się właściwościami tłumiącymi hałas.

ak-1Wkrótce pod obiektem na betonowych przyczółkach, wymalowane zostanie graffiti z elementami przyrody. 
W obrębie inwestycji nasadzonych zostanie też ponad 200 drzew.

Koszt zrealizowanej inwestycji to 29 mln zł. Nowy obiekt będzie na 15-letniej gwarancji.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Warto pamiętac, że jeszcze przez ok. miesiąc będą prowadzone prace przy schodach, chodnikach i nasypach
Dopiero ich zakończenie pozwoli na otwarcie przejazdu pod obiektem (wjazd w ulicę Modrzewiową).

ak-otwarta-2Historia obiektów
Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską.
Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Bydgoszcz – Kutno oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej).
Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym.

ak-otwarta-1Nie spełniały też współczesnych norm technicznych stawianym obiektom na drogach o tak dużym natężeniu ruchu.
Obiekt wschodni, przebudowaliśmy więc w latach 2019-2020.
Teraz udostępniliśmy wiadukt zlokalizowany od strony osiedla Leśnego.

Decyzją Rady Miasta obu wiaduktom patronuje Jan Nowak Jeziorański, legendarny Kurier z Warszawy. W ten symboliczny sposób Rada Miasta upamiętniła też 70. rocznicę uruchomienia pierwszej audycji Radia Wolna Europa, oddając cześć jej dyrektorowi.