wisla-5Pumtruck, skatepark i ściana wspinaczkową powstają w Starym Fordonie.
Będą też ścieżki dydaktyczne, łąki kwietne i boisko do siatkówki plażowej.

To tylko niektóre z wielu atrakcji, które powstają w ramach rewitalizacji tej części Bydgoszczy.
Już niebawe zakończenie wszystkich robót.

wisla-4Pumptrack budujemy w pobliżu nabrzeża po wschodniej stronie ul. Frycza-Modrzewskiego. Na torze będą mogli bezpiecznie jeździć rowerzyści, miłośnicy jazdy na BMX, skaterzy i rolkarze, o każdym stopniu umiejętności. 
Uformowane zostały nasypy i tak zwane hopki. 
Ułożona została już docelowa nawierzchnia.

W okolicach placu dla rowerzystów (bliżej Wisły), powstaje też boisko do siatkówki plażowej i ścieżka dydaktyczna.
wisla-2Po drugiej stronie ul. Frycza Modrzewskiego (bliżej mostu) przy ul. Promenada powstaje plac zabaw, skatepark i strefa fitness.
Obecnie trwa montaż kilku ścianek wspinaczkowych dla dzieci.
Na początku września, przy sprzyjających warunkach pogodowych, wykonawca planuje układać docelową nawierzchnię skateparku.

wisla-6We wrześniu kontynuowany będzie dalszy montaż elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury (ławki, stylowe kosze na śmieci).

W stronę rzeki poprowadzi natomiast ścieżka dydaktyczna oraz powstanie łąka kwietna.wisla-7Do wszystkich atrakcji sportowych budowanych nad brzegiem rzeki, dojazd zapewni nowa ścieżka rowerowa, która powstaje wzdłuż ul. Promenada
Obecnie trwają tam prace brukarskie oraz trwa budowa schodów prowadzących do nabrzeża.

Prace w tej części Starego Fordonu dobiegają końca.


wisla-1Przebudowa ul. Promenda i całego nabrzeża Wisły to jeden z wielu elementów rewitalizacji Starego Fordonu.
W ostatnim czasie przebudowany został rynek, uliczki nad brzegiem rzeki i powstało nabrzeże, które umożliwia korzystanie z transportu wodnego.
Zmodernizowane zostało też 7 stylowych kamienic.

W ostatnich latach na rewitalizację tej części miasta, wydanych zostało już ponad 60 mln zł.