wia-4Pomyślnie zakończyły się próby obciążeniowe nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.
Wykonana została jezdnia, chodniki i balustrady. Obecnie trwają prace odbiorowe.
Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, ruch aut na obiekcie zostanie przywrócony.
Kontynuowane będą już tylko ostatnie prace przy chodniku i nasypach.

wia-7W mijającym tygodniu na wiadukcie ułożona została nawierzchnia z asfaltu na obiekcie i dojazdach.
Zamontowane zostały tez bariery ochronne i docelowe oświetlenie.
Wymalowane zostało oznakowania poziomego na jezdni i ciągu pieszo-rowerowym.
Pomalowane zostały też balustrady.


wia-5Obecnie trwają prace odbiorowe wykonanych robót.
Po uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń, trasa będzie mogła zostać udostępniona do ruchu.

Kontynuowane będą jeszcze ostatnie prace przy chodniku, schodach i nasypach.
Dopiero po zakończeniu tych robót, będzie można udostępnić przejazd pod obiektem.

wia-8W ciągu ostatnich miesięcy powstało „lustrzane odbicie" obiektu istniejącego po stronie wschodniej - oddanego do użytku przed 3 laty.
Koszt realizowanej obecnie inwestycji to 29 mln zł.
Po odbiorach, nowy obiekt będzie na 15-letniej gwarancji.

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest firma Mostostal Kielce, która wcześniej przebudowała między innymi wiadukt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności.

wia-1  wia-2