K-plac-1Trwają prace przy rewitalizacji placu Wolności.
Powstaje w tym miejscu ogromny zbiornik na deszczówkę.

Cześć robót wodociągowych dobiegła końca.
Dzięki temu od czwartku (17 sierpnia) przywrócona zostanie komunikacja tramwajowa na całym odcinku ul. Gdańskiej.

Prace wodociągowe na pl. Wolności związane są z budową zbiornika na wody deszczowe i roztopowe. Inwestycja obejmuje m.in. budowę podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności blisko 1500 m3.

K-plac-3System zbierania wody będzie pilnował, żeby zatrzymać ją jak najdłużej.
Deszczówka po oczyszczeniu będzie wykorzystywana do nawadniania i podlewania zieleni oraz uzupełniania wodą fontanny Potop i dwóch stawów Parku Kazimierza Wielkiego.
Gdyby pojawił się jej nadmiar, woda będzie mogła zostać odprowadzona do rzeki.

K-plac-2Tramwaje wracają na standardowe trasy
Prace wodociągowe realizowane od kilku tygodni w pasie torowiska ul. Gdańskiej, dobiegły końca.

Odbiory wykonanych robót na jezdni i torowisku oraz próbne przejazdy tramwajowe, zakończyły się pozytywnie.
Dzięki temu 
od czwartku 17 sierpnia - będzie mógł zostać przywrócony ruch tramwajowy na całym odcinku ul. Gdańskiej.

- odwieszone zostanie funkcjonowanie linii nr 1, 2, 4, 6 i 10.
- zawieszone zostanie funkcjonowanie zastępczych linii autobusowych.

Roboty wodociągowe na placu Wolności nadal będą kontynuowane przez miejskie wodociągi.

gggDalsze prace na pl. Wolności.
W najbliższym czasie zlecony ma zostać jeszcze drugi etap prac budowlanych związanych z rewitalizacją placu Wolności.
Wprowadzone będą nowe nasadzenia, betonowa nawierzchnia zostanie zastąpiona materiałami naturalnymi, ustawione będą stylowe pawilony kwiaciarni oraz mała architektura dostosowana do śródmiejskiej zabudowy.