rybi-1Ogłosiliśmy przetarg na rewitalizację Rybiego Rynku.
Zamieni się on w estetyczny plac z dodatkowymi drzewami, eleganckimi ławkami, krzesłami i stylowymi latarniami.
Zadbamy również o jego iluminację.
W ramach prac, poprawimy też estetykę kilku okolicznych ulic.

Wraz z rewitalizacją placu Kościeleckich oraz placu Wolności, to kolejne zmiany w Salonie Bydgoszczy.

rybi-8Dorodne drzewa, ławki i donice
Rewitalizacja Rybiego Rynku dopełni zmiany jakie zaszły ostatnio w ścisłym centrum Bydgoszczy.

Przebudowa będzie polegała na wymianie nawierzchni, budowie elementów odwodnienia, nowym zagospodarowaniu istniejących przestrzeni zielonych oraz wyposażeniu palcu w elementy małej architektury.


rybi-000Po przebudowie Rybi Rynek będzie pełnił funkcje placu publicznego przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego.

Z Rybiego Rynku zniknie parking, gdyż pozwala no to wielopoziomowym obiekt przy ul. Grudziądzkiej.

W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy też drzewa. Wybrane zostały lipy i platany, które już zdobią rynek od strony zabytkowego pałacyku Lloyda. Dodatkowo nowe drzewa oraz rosnące już zostaną otoczone ozdobnymi obramowaniami ochronnymi o konstrukcji ze stalowych profili. 
W ten sposób zabezpieczymy ich korzenie oraz zapewnimy lepszy dostęp do wody deszczowej.

rybi-5Szerokie chodniki, naturalne materiały
Ulica Grodzka na obszarze objętym opracowaniem zachowa swój dotychczasowy charakter z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów.
Zaprojektowano zawężenie jezdni co pozwoli na poszerzenie powierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego.
Na chodnikach stosowane mają być granitowe płyty z kamiennymi opaskami. Na jezdniach typowa dla Starego Miasta kostka kamienna.

W ramach prac przebudowany zostanie także odcinek ul. Przy Zamczysku od Grodzkiej do rewitalizowanego placu Kościeleckich oraz Malczewskiego/Grodzka (od Starego Rynku do Mostowej).
Zlecamy też prace na ulicach Przyrzecze, Zaułek, Jana Kazimierza, Malczewskiego i Pod Blankami.

rybi-3456Zrewitalizowny Rybi Rynek stworzyć ma też szansę na wykorzystanie go przez branżę gastronomiczną np. aranżowanie letnich ogródków.

Zadanie doskonale będzie współgrać ze zrealizowaną już w latach ubiegłych restylizacją uliczek przyległych do płyty Starego Rynku (m.in. Podwale, Kręta, Mostowa, część Grodzkiej).

Wcześniej powstała infrastruktura tramwajowa (linia wzdłuż Kujawskiej) oraz drogowa (buspasy na Wałach Jagiellońskich i Kujawskiej, parking P&R), które ułatwiają podróże do ścisłego centrum komunikacją publiczną.
Z końcem czerwca ograniczyliśmy też ruch na moście Staromiejskim i ul. Długiej.

rybi-6Estetyczne dodatki
Na etapie przygotowania projektu szereg uwag zgłosiła Rada ds. Estetyki.

Dotyczyły one między innymi podświetlenia róży wiatrów przy przystanku tramwaju wodnego, iluminacji drzew, wyboru nawierzchni kamiennej, ustawienia kutych lamp.
Montowane będą też ławki i krzesła zaprojektowane przez studentów wzornictwa Politechniki Bydgoskiej.

Przetarg ogłoszony
Ogłosiliśmy przetarg na realizację drogowego zakresu inwestycji.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy prace zajmą około roku.

rybi-7Wystrój przypomni o historii
Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, na którym właśnie ogłosiliśmy przetarg, chcielibyśmy docelowo wprowadzić dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.

Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie oraz rzeźby kobiety sprzedającej śledzie.
Zmienić ma się również forma samego przystanku tramwaju wodnego, tak by nawiązywał do strefy staromiejskiej.

rybi-3Iluminację zyska również budynek spichrzy.
To również rozwiązania rekomendowane przez ekspertów od estetyki.