grunwaldzka-5Obwodnica Bydgoszczy pozwala wyprowadzić tranzyt TIR-ów z ulic naszego miasta.
Wprowadzamy więc ograniczenia dla ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich.
Mniej TIR-ów to zdrowsze powietrze, mniejsze utrudnienia w ruchu, drogi w lepszym stanie i większe bezpieczeństwo.
Prace związane z nowym oznakowaniem zakończymy jeszcze w tym tygodniu.

Pierwszym etapem zmian, wprowadzonych wraz z otwarciem obwodnicy (S5), były korekty w przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta. Nowe drogowskazy zalecały pojazdom poruszającym się tranzytem, korzystanie z drogi ekspresowej.

Teraz realizujemy kolejny etap, który jeszcze bardziej ograniczy możliwość przejazdu przez Bydgoszcz.

mapa-111Wprowadzamy zmiany na lepsze
Znaki zakazujące wjazdu do miasta pojazdów tranzytowych powyżej 18 ton będą ustawiane na drogach wlotowych do miasta.
Istniejące znaki zakazujące wjazdu do miasta pojazdów tranzytowych powyżej 10t zostały natomiast podtrzymane.

Zaplanowane zmiany powinny wpłynąć zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i przepustowość dróg. 
Usprawnią funkcjonowanie miejskiej komunikacji, ograniczą drgania i poziomu hałasu na głównych ulicach Bydgoszczy.

KorekNowe oznakowanie na drogach wjazdowych do miasta będzie ustawiane 10 i 11 sierpnia. 
Zmiany będą od razu obowiązywały, dlatego apelujemy do kierowców o ostrożność i uważne spoglądanie na znaki.


Zmiany będą dotyczyły:
- zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 18t z tabliczką „Dotyczy tranzytu przez Bydgoszcz"
- tranzyt tak dużych pojazdów będzie możliwy tylko na kierunku Al. Armii Krajowej - Al. ks. kard S. Wyszyńskiego – ul. Kamienna – ul. Fordońska – Flotylli Wiślanej - Most Fordoński i w kierunku przeciwnym.

Ponadto podtrzymamy istniejące ograniczenie przejazdu tranzytem pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10t przez Miasto Bydgoszcz na Węźle Bydgoszcz Błonie oraz zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton dla ulicy Toruńskiej.

Nowe znaki pojawią się na wszystkich drogach wlotowych do miasta.