nawi-3Wykonawca budowanych mostów nad Brdą, prowadzi prace na torowisku.
Zamontowane zostały wszystkie słupy trakcyjne i montowana jest sieć trakcyjna. Układane są nowe tory na ul. Toruńskiej i ul. Perłowej. Kontynuowane są roboty przy zbrojeniu mostu drogowego. Trwają też dalsze prace przy układaniu nawierzchni na ul. Fordońskiej.
Zgodnie z zawartym aneksem do umowy, pierwsze prace zakończą się jeszcze w tym roku.

Umową z firmą Trakcja Spółka Akcyjna została podpisana w lipcu 2021 roku i zakładała zakończenie inwestycji w dwa lata czyli do lipca bieżącego roku.
W związku jednak pandemią i wojną w Ukrainie, które zakłóciły ciągłość budowy, Wykonawca wniósł do Zamawiającego (ZDMiKP) wniosek o zmianę i wydłużenie terminu realizacji zadania o 6 miesięcy.

nawi-4Dodatkowo napotkane przez Wykonawcę utrudnienia związane z odmiennymi warunkami hydrologicznymi pod obiekty mostowe i komory kanalizacji deszczowej, również wpłynęły na termin końcowy zadania.
Wobec powyższego konieczne stało się wydłużenie terminu na realizację całej inwestycji.

Most tramwajowy, torowisko na ul. Toruńskiej i Perłowej mają być wykonane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 15 grudnia 2023 roku

Roboty drogowe wraz z budową mostu drogowego mają zostać zrealizowane do 29 lutego 2024 roku (z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).

Aktualnie jesteśmy w trakcie zawarcia aneksu do umowy na wydłużenie terminu realizacji zgodnie z powyższymi ustaleniami.