wezel-1Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy ważnego bydgoskiego skrzyżowania ulic Fordońskiej, Kamiennej i Spornej.
Chcemy też przygotować dokumentację dla budowy nowych Wiaduktów Warszawskich.
Powstaną ronda, nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe.

Ważne skrzyżowanie po nowemu
Zlecona w przetargu dokumentacja ma wskazać dwa warianty budowy wiaduktów warszawskich i dostosowany do tego wariant przebudowy węzła Wschodniego.

Węzeł Wschodni
Zależy nam, aby docelowo upłynnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej, Spornej i Kamiennej.
W ramach opracowania miałoby powstać 5 rond, przejazd (wiadukt) pod jedną jezdnią ul. Kamiennej, chodniki i drogi rowerowe.

Projekt pozwoli na:
- bezkolizyjne połącznie ulic Spornej i Przemysłowej z Fordońską.
- bezkolizyjne połączenie ul. Kaplicznej z Fordońską. Zlikwidowanie skrzyżowania w tym miejscu poprawią bezpieczeństwo i ułatwią dojazd do pobliskiego cmentarza i szkoły.
- budowa wiaduktu pod jedną jezdnią ul. Kamiennej, usprawni przejazd wzdłuż ulic Fordońskiej i Kamiennej oraz poprawi połączenia z ulicami bocznymi, a także wyeliminuje część punktów kolizyjnych na przecięciu tych dwóch ulic

warszawskie-wPrzyszłość Wiaduktów Warszawskich
W ramach ogłoszonego przetargu chcemy również przygotować dokumentację projektową zupełnie nowych Wiaduktów Warszawskich, które zostaną wreszcie dostosowane do obecnych warunków technicznych, obciążeń i natężeń ruchu.

Zaproponowane przez projektantów warianty mają zawierać po 3 pasy ruchu w obu kierunkach (w tym buspas), a także nowe chodniki, pełnowymiarowe drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz odwodnienie i oświetlenie.
Prace projektowe będą musiały uwzględniać też zlokalizowaną w tym miejscu infrastrukturę kolejową i dalsze inwestycje kolejowe na tym odcinku.

Przypominamy, że dwa obiekty o długości ponad 430 metrów wykonano 50 lat temu.
Zarówno czasy jaki i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i technologii.
Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi, ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji.
Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji.

wwarszawski-1Dlatego też, w ubiegłym roku wykonaliśmy dalsze prace naprawcze, a na wiaduktach wprowadziliśmy zmiany w organizacji ruchu.
Wykonane prace miały charakter zachowania funkcji przeprawy i - zgodnie z otrzymaną ekspertyzą - pozwolą użytkować obiekt jeszcze przez około 10 lat.
Zgodnie z planami zakładamy, że w najbliższych latach rozpoczną się rzeczywiste prace związane z realizacją w tym obszarze Miasta nowej i w pełni nowoczesnej przeprawy.