wiadukty-13Kontynuowane są roboty przy budowie nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.
Nowy obiekt został już nasunięty nad tory kolejowe. Zamontowane i zespawane zostały łuki ogromnej konstrukcji.

Obiekt za pomocą siłowników został opuszczany na wykonane przyczółki. Teraz trwa jego precyzyjne posadowienie w miejscu docelowym.
Obecnie demontowane są tymczasowe podpory, którymi podtrzymywane były łuki konstrukcji.

wiadukty-9Po wykonaniu tych robót, wykonawca rozpocznie wtedy prace przy izolacji obiektu, odwodnieniu i układaniu nawierzchni oraz kap chodnikowych.

W tygodniu rozpoczęły się prace przy nasypach.
Wykonana została też podbudowa ciągu pieszo-rowerowego, która zlokalizowana będzie po zachodniej stronie wiaduktu.


wiadukty-12           wiadukty-11