mostowa-667Trwa rewitalizacja placu Kościeleckich. Niedługo zlecimy przebudowy Rybiego Rynku oraz ulic Grodzkiej i Pod Blankami.

Już teraz jednak uporządkujemy ruch na wielu ulicach w ścisłym centrum Miasta.
Kolejny odcinek ul. Mostowej oddajemy pieszym i rowerzystom.
Zmiany na kolejnych ulicach w obrębie Starego Rynku pozwolą natomiast poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć ruch w Salonie Bydgoszczy.

mostowa-8Dotychczasowa funkcja komunikacyjna ulicy Mostowej zostanie mocno ograniczona.
Zależy nam, by była to strefa przede wszystkim dla pieszych, rowerzystów, a sam most pozwalał na organizowanie jeszcze częściej różnych wydarzeń, jak na przykład Bydgoski Jarmark Bożonarodzeniowy oraz rozszerzać ofertę innych imprez odbywających się w tej części miasta.

Planowane zmiany jeszcze bardziej wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie jego natężenia. Pozwolą poza tym wyeksponować nieprzeciętny charakter obszaru Starego Rynku oraz uliczek do niego przylegających. O takie rozwiązania apelowały między innymi bydgoskie organizacje społeczne i stowarzyszenia.

mostowa-2Co się zmieni ?
Przejazd przez ul. Mostową zostanie zamknięty.
Ruch pojazdów przez most z przyległymi fragmentami ul. Grodzkiej będzie niemożliwy za wyjątkiem pojazdów służb komunalnych i ratunkowych.
Dla kierowców dostępny będzie wyłącznie parking na placu Teatralnym z wjazdem od strony ul. F. Focha.

Odcinek ten będzie dwukierunkowy, działający wyłącznie na tzw. prawoskrętach. Wyjazd z ul. Mostowej nie będzie już sterowany sygnalizacją świetlną. Na istniejących sygnalizatorach uruchomione będzie tylko pulsujący sygnał ostrzegawczy.

mostowa-1Zamknięcie przejazdu przez most, wiąże się również ze zmianami w dotychczasowej organizacji ruchu w obrębie całego Starego Miasta.

Najważniejsze z nich to:
-  wyłączony zostanie z ruchu odcinek ul. Grodzkiej przy Spichrzach.

- ruch kołowy od ul. Jezuickiej (przy Urzędzie Miasta) będzie mógł się odbywać poprzez ul. Farną w kierunku ul. Przyrzecze, która na całym odcinku będzie jednokierunkowa i skierowana do ul. Długiej. 

- na ul. Pod Blankami (odc. od Jana Kazimierza do ul. Podwale) odwrócony zostanie kierunku ruchu. Zmiana ta ograniczy niewątpliwie ruch na ul. Długiej.

- wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Długiej od strony ul. Jana Kazimierza (przy tramwaju) poprzez zastosowanie słupków jak na przyległych ulicach. Odcinek ulicy Długiej od ul. Jana Kazimierza do ul. Podwale będzie dwukierunkowy, z możliwością wjazdu tylko od ul. Podwale.

W związku ze zmianami na tych dwóch ulicach konieczne stanie się również wprowadzenie niewielkich zmian porządkowych na ul. Kazimierza Wielkiego poprzez optyczne jej przewężenie od strony ul. Pod Blankami (donice, elementy małej architektury).

mapa-mostowaMAPA POGLĄDOWA ZMIAN [kliknij aby powiększyć]MAPA SZCZEGÓŁOWA [pdf - kliknij aby otworzyć]


mostowa-234567Cały obszar Starego Miasta (ograniczony ulicami Bernardyńską, Wały Jagiellońskie, Nowy Rynek-M. Wierzbickiego, Wełniany Rynek-Brdą ) dodatkowo zostanie oznakowany znakami zakazu ruchu, które nie będą dotyczyć pojazdów: dojeżdżających na teren posesji i parkingi, zaopatrzenia, taksówek, oznakowanych pojazdów służb miejskich i ratunkowych, pojazdów z zezwoleniem zarządcy, hulajnóg elektrycznych i rowerów.

Ustawienie nowego oznakowania pionowego rozpoczniemy jeszcze w tym tygodniu. 

mostowa-6Jeszcze więcej zmian w centrum Miasta
W wakacje zaplanowaliśmy ogłoszenie przetargu na rewitalizację Rybiego Rynku oraz ulic Pod Blankami, Malczewskiego, Zaułek, Przy Zamczysku i Przyrzecze, Jana Kazimierza i Grodzkiej.

We wskazanych miejscach pojawi się estetyczna nawierzchnia z wykorzystaniem materiałów kamiennych oraz stylizowane oświetlenie uliczne.
Z kolei Rybi Rynek zmieni się w elegancki plac publiczny, gdzie będą mogły odbywać się wydarzenia organizowane między innymi przez muzeum okręgowe, Teatr Kameralny czy Miejskie Centrum Kultury.
Trwają również intensywne przygotowania do konkursu na zagospodarowanie placu Teatralnego.

Wcześniej rozpoczęła się kompleksowa rewitalizacja placu Kościeleckich.
Zakres prac obejmuje m.in. budowę podziemnych zbiorników na deszczówkę. Zachowane zostaną istniejące kasztanowce.
Wprowadzone zostaną nowe nasadzenia. Piesi zyskają równe estetyczne chodniki w śródmiejskim stylu.

mostowa-987Bydgoszcz odzyskuje swój Salon
W ostatnich latach samochody zniknęły między innymi ze zrewitalizowanego Starego Rynku i kilku przyległych ulic.
Również ulica Długa stała się przestrzenią zdecydowanie bardziej przyjazną dla pieszych.

Wraz rozbudową ulicy Kujawskiej przebudowany został jej ostatni odcinek od Zbożowego Rynku do ul. Pod Blankami.

Otwarcie wielopoziomowego parkingu na ul. Grudziądzkiej umożliwiło też zamknięcie dla ruchu samochodowego Wyspy Młyńskiej.
Wszystkie te działania są częścią ogromnego programu kompleksowej rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.