wiadukt-ak-1Postępują prace przy budowie nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.
Nowy obiekt został już nasunięty nad tory kolejowe. Konstrukcja nadal jednak jest uniesiona na tymczasowych podporach. Wykonane zostały końcówki przęseł, które pozwoliły przystąpić wykonawcy do montażu łuków ogromnej konstrukcji.

W minionym tygodniu łuki zostały połączone i zespawane.
W najbliższych dniach obiekt zostanie opuszczony i osadzony na przyczółkach.
Wykonawca rozpocznie wtedy prace przy izolacji obiektu, odwodnieniu i układaniu nawierzchni oraz kap chodnikowych.


most-111Kontynuowane są prace przy moście tramwajowym i drogowym nad Brdą.

W kierunku mostu wykonane zostały warstwy konstrukcji przy najazdach na obiekt oraz zabetonowane zostały rozjazdy tramwajowe.
Na moście tramwajowym ułożone zostały szyny, które obecnie są łączone. Po zabezpieczeniu płyt betonowych, szyny zostaną przesunięte i osadzone w miejscach docelowych.

Właśnie zakończyło się nasuwane elementów mostu drogowego, które połączyły się nad rzeką. Trwa teraz zbrojenie, które docelowo pozwoli betonować płytę pomostu.

most-222Kontynuowane są roboty przy przebudowie torowiska na wysokości ul. Perłowej.
Wykonywana jest podbudowa przyszłego torowiska ul. Toruńskiej.
Zabetonowana została cześć terenu na którym zamontowane zostały rozjazdy. W tygodniu trwało też betonowanie podstawy słupów trakcyjnych.

Wykonane zostały też chodniki i podbudowa pobliskich uliczek dojazdowych (ul. Spokojna, ul. Łuczniczki. ul. Koralowa). Do wykonania pozostało tam ułożenie nawierzchni na jezdni i dojazdach do posesji.