swiatla-2Nowa sygnalizacja świetlna poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic J. Sułkowskiego i Czerkaskiej.
Pozwoli też kierowcom płynniej włączyć się do ruchu.

Właśnie podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji na tym ważnym skrzyżowaniu. 


kot-1Nowa sygnalizacja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych na tym ruchliwym skrzyżowaniu.
Światła mają ułatwić również wyjazd w ulicę Sułkowskiego od storny ul. Czerkaskiej. W godzinach szczytu skręt w lewo, potrafi być bardzo czasochłonnym manewrem, ze względu na duże natężenia ruchu pojazdów i pieszych.
O rozwiązanie tego problemu apelowali wcześniej mieszkańcy osiedla.

kot-2Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie montażu sygnalizacji.
Wykonawca będzie musiał też przenieść dwie lampy doświetlonych przejść dla pieszych w nowe lokalizacje.
Roboty zajmą około 4 miesięcy.
Koszt zadania to ponad 840 tys. zł.
Wykonawca: konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Instalacyjne oraz PISJ Sp. z.o.o

Warto podkreślić, że nowa sygnalizacja będzie już uwzględniać rozbudowę ulicy Sułkowskiego o drogę rowerową. Ustawienie masztów i lokalizacja przejść dla pieszych zostały tak dobrane aby bez zmian uzupełnić infrastrukturę o drogę rowerową. 
Obecnie dla tego zadania powstaje koncepcja programowo-przestrzenna.

kot-3W poprzednich latach zrealizowaliśmy wiele innych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na osiedlu Leśnym.
Powstały nowe ronda na skrzyżowaniach ulic Sułkowskiego i Modrzewiowej, Gdańskiej i Rekreacyjnej.
Wyremontowane zostały fragmenty chodników i jezdni na ulicach Czerkaskiej i Powstania Listopadowego.
Część skrzyżowań zyskało formę wyniesioną. Dobudowaliśmy również progi zwalniające w rejonie szkół i dodatkowe parkingi między blokami.