kos-44Dziś (12 maja) Miasto podpisało umowę na kompleksową rewitalizację placu Kościeleckich.
W pierwszej kolejności realizowane będą prace związane z budową podziemnych zbiorników na deszczówkę.

Zachowane zostaną istniejące kasztanowce i wprowadzone będą nowe nasadzenia.
Piesi zyskają estetyczne chodniki w śródmiejskim stylu.

kos-3Za prace odpowiadać będzie firma Czill z Bydgoszczy, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Wartość podpisanej dzisiaj umowy to 9,25 mln zł.
Prace zakończą się latem przyszłego roku.

Przy realizacji zadania Miasto wykorzysta zdobyte dofinansowanie centralne w kwocie 5 mln zł.

kos-55Deszczówka nawodni zieleń
Równolegle realizowane będą prace związane z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej zlecone przez MWIK.
Ich głównym celem jest budowa podziemnego zbiornika do gromadzenia wód deszczowych.
Rozwiąże on problem zalewanych ulic.
Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni w czasie braku opadów.
Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy.
Zakończenie powyższych prac, planowane jest jeszcze w tym roku.

kos-2Więcej drzew, roślin i miejsc do odpoczynku
Najważniejszym etapem będzie rewitalizacja terenów zielonych w centralnej części placu.
Wszystkie prace prowadzone będą z myślą o zachowaniu rosnących kasztanowców w jak najlepszej formie.
Murki oporowe, które podniosły poziom placu zostaną obniżone, a spady obsadzone roślinami.
Nawierzchnie alejek wyłożone zostaną materiałem mineralnym, dobrze przepuszczającym wodę.

Uzupełniony zostanie istniejący charakterystyczny szpaler kasztanowców.
Plac zyska też nowe też stylowe oświetlenie.

kos-1Chodniki w śródmiejskim stylu
Plac nadal pełni funkcję ważnego węzła komunikacyjnego.
Stąd na jezdniach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.
Stanowiska postojowe zostaną zabrukowane kamienną kostką. Odcinki przyległych jezdni (Przy Zamczysku oraz połączenie z ul. Długą), z których nie korzystają autobusy otrzymają nawierzchnię z bruku.

Chodniki będą przebudowane zgodnie z historycznym wzorem.
Zastosowane zostaną płytki układane w karo oraz kamienne opaski. 
Cześć chodników od strony ul. Bernardyńskiej otrzymała już nową nawierzchnię wraz z rozbudową ul. Kujawskiej.