ilawskaaOgłosiliśmy przetarg na realizację prac budowalnych. Dzięki niej poprawi się dojazd od zwartej zabudowy jednorodzinnej i Komisariatu Policji.
Zadanie obejmuje przebudowę jezdni i dobudowę chodników.
To ważna inwestycja w obrębie budowanych mostów nad Brdą

Zadanie polega na rozbudowie północno-wschodniego odcinka ulicy Iławskiej o długości ok. 70 m, na odcinku od skrzyżowania z ul. Fordońską do zjazdu na teren siedziby Policji i do posesji nr 22.

W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki po obu jej stronach oraz wjazdy do posesji. 
Rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne. Zagospodarowane zostaną obszary zielone.
Po podpisaniu umowy, prace budowalne zajmą wykonawcy około 8 miesięcy.