grunt-3Przygotowujemy się do budowy ulicy Pogodnej i W. Syrokomli na bydgoskich Jarach. 
Ogłosiliśmy właśnie przetarg na realizację prac budowalnych.
W budowie osiedlowych ulic pomagają miejskie programy oraz pozyskiwane dotacje ze środków centralnych.

Przebudowa obu ulic gruntowych to inwestycja oczekiwana nie tylko przez mieszkańców tego osiedla.
Dzięki niej poprawi się dojazd od zwartej zabudowy jednorodzinnej na osiedlu oraz ułatwi mieszkańcom dojazd w kierunku ulic Szubińskiej i Nakielskiej.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejących fragmentów nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów do posesji.

W ramach inwestycji powstanie natomiast nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, chodniki oraz miejsca postojowe z płyt ażurowych.
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych powstaną wyniesione skrzyżowania i progi zwalniające.
Przebudowana zostanie infrastruktura podziemna, pojawi się tez nowoczesne i energooszczędne oświetlenie oraz nasadzona zostanie zieleń.
Po podpisaniu umowy, prace budowlane zajmą wykonawcy około 8 miesięcy.

grunt-1Połowa kosztów budowy zostanie dofinansowana środkami centralnymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Miasto na realizację inwestycji zabezpiecza połowę środków.
Sfinansowało też koszt dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń.

W ramach dofinansowania chcemy zlecić jeszcze prace na kolejnych bydgoskich ulicach.
Obecnie trwają postępowania przetargowe dla przebudowy między innymi ulic: Charzykowskiej Augusta Szamarzewskiego, Baranowskiego, Piaski, Janowieckiej oraz M. Kromera i M. Kotowicza.