miasto-1Dokładnie 677 lat temu król Kazimierz Wielki podpisał akt lokacyjny dla miasta Bydgoszczy. Od 1346 roku Bydgoszcz przeszła wiele.
Oto kilka ciekawostek historycznych związanych z naszym miastem.

Wszystko zaczęło się w Brześciu Kujawskim.
To właśnie tam 19 kwietnia 1346 r. król Kazimierz Wielki wystawił akt lokacyjny dla miasta Bydgoszczy na prawie magdeburskim.
Rok później zdecydował o budowie murowanego zamku w Bydgoszczy.

Bydgoszcz bez wątpienia może nazywać się miastem królewskim.
Władcy chętnie odwiedzali gród nad Brdą. Poza wspomnianym już Kazimierzem Wielkim w Bydgoszczy bywali również m.in. Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Jan I Olbracht, Zygmunt Stary, Stefan Batory, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski oraz Stanisław Leszczyński.

miasto-2W 1594 roku Zygmunt III Waza nadał przywilej założenia mennicy w Bydgoszczy.
Co ciekawe 50-dukatówka koronna Zygmunta III Wazy wybita w Bydgoszczy w 1621 r., 399 lat później w 2020 r. na aukcji sprzedana została za kwotę 2,4 mln zł., stając się jednocześnie najdroższą w historii polską monetą.

W maju 1656 r. na naradę wojenną do Bydgoszczy przybył król Szwecji Karol X Gustaw. 
Okres wojen szwedzkich fatalnie jednak wpłynął na miasto. Zniszczone zostały zamek, mennica. Najeźdźcy grabią Bydgoszcz, a jej mieszkańcy dziesiątkowani byli przez zarazę.

Ważnym okresem w historii miasta było 148 lat zaborów. Bydgoszcz stała się częścią Królestwa Prus. W tym czasie powstały m.in. Kanał Bydgoski, kompleks Młynów Rothera, linia kolejowa wraz z Dworcem PKP, zakłady przemysłowe i wiele innych budynków po dziś służący mieszkańcom miasta.

Warto dodać, ze w okresie wojen napoleońskich Bydgoszcz na jakiś czas uwalnia się z jarzma pruskiego. W 1811 r. w naszym mieście kwaterował generał Henryk Dąbrowski, a 7 czerwca 1812 r. w zajeździe nad Kanałem Bydgoskim zatrzymał się cesarz francuski Napoleon Bonaparte.

Po jego upadku Bydgoszcz wróciła w ręce pruskie i ten stan trwał aż do 1920 r.

20 stycznia miasto wróciło do Polski, a pierwszym komisarycznym prezydentem miasta został Jan Maciaszek.
Bydgoszcz rozwijała się stając się ważnym ośrodkiem przemysłowym i wojskowym. Powstał szpital miejski, uruchomione zostały pogotowie ratunkowe i komunikacja miejska (autobusowa).

Z okresie międzywojennym z Bydgoszczą związani są m.in. aktorka Pola Negri, wybitny kryptolog Marian Rejewski, kompozytor Karol Szymanowski, pilot Franciszek Żwirko, poeta Jerzy Weyssenhoff, czy pisarz Adam Grzymała-Siedlecki.

W pierwszych miesiącach II wojny światowej Bydgoszcz stała się miejscem okrucieństwa Niemiec hitlerowskich.
W licznych egzekucjach zamordowany został m.in. kwiat inteligencji na czele z prezydentem miasta Leonem Barciszewskim.

W styczniu 1945 r. Bydgoszcz mocno doświadczona przez dzieje wróciła do Polski.