malowanie-1Strefa płatnego parkowania zmieni swoje granice. Zanim to nastąpi wprowadzamy zmiany w oznakowaniu wielu bydgoskich ulic.
Zniknie część miejsc postojowych na chodnikach, wprowadzimy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształcimy w drogi jednokierunkowe.

Od ubiegłego tygodnia realizujemy prace przy wprowadzaniu nowego oznakowania.

W trakcie robót wprowadzane są tymczasowe zakazy parkowania.
Zmiany pozwalają wykonawcy wymalować oznakowanie poziome i rozstawić nowe znaki.
Prace prowadzone są w ciągu dnia, gdy zaparkowanych aut na ulicach osiedlowych jest najmniej.

Informacje dla mieszkańców są zamieszczone na tablicach wzdłuż konkretnych ulic oraz na katkach umieszczonych "za wycieraczkami" parkujących aut.
Kierowcy którzy nie dostosują się do zakazów parkowania, będą ukarani mandatami a ich pojazdy zostaną odholowane.

Lista ulic na których będa prowadzone prace przy malowaniu oznakowania poziomego - od poniedziałku do piątku (17-21.04.):

OKOLE (kontynuwacja robót):
ul. Graniczna
ul. Siemiradzkiego
ul. Księdza Jana Długosza
ul. Jackowskiego

BIELAWY:
ul. Płocka
ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka
ul. Poniatowskiego między Chodkiewicza a Kozietulskiego.