legnowo-2Trwają intensywne prace przy budowie nowej pętli autobusowej w Łęgnowie.
Powstaje też nowy łącznik ul. Hutniczej z Nowotoruńską, dzięki któremu ciężarówki nie będą przejeżdżać tuż pod szkołą.
W ciągu miesiąca zakończone zostaną prace na nowym skrzyżowaniu ul. Hutniczej z Łęgnowską, które zyskało chodniki, rowerowe drogi i sygnalizację. 

W oparciu o podpisaną w ubiegłym roku umowę inwestor stawiający w Łęgnowie centrum logistyczne opracował kompleksową dokumentację projektową poprawiającą dojazd do tej części miasta.
legnowo-1W I etapie rozpoczętym w ubiegłym roku, zewnętrzny inwestor zlecił na swój koszt budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej") przed centrum logistycznym (zadanie zakończone) oraz przebudowę części ulicy Hutniczej od Nowołęgnowskiej aż do budowy nowego łącznika z ul. Nowotoruńską.


Skrzyżowanie z ul. Łęgnowską zyskała nową geometrię, pasy ruchu, oświetlenie, chodniki, drogi rowerowe i sygnalizację świetlną.
W ciągu miesiąca planowany jest zakończenie robót.

legnowo-4Z początkiem marca podpisaliśmy natomiast umowę z wykonawcą kolejnego etapu przebudowy (m.in. budowa łącznika do Nowotoruńskiej, nowej pętli autobusowej dla linii 59, 73, 76, 85 i 36N oraz przebudowa fragmentu ul. Nowotoruńskiej).
Wartości zadania to około 14 mln zł.

Prace są już mocno zaawansowane.
Wykonawca przygotował już podbudowy na jezdniach nowej pętli oraz ustawił krawężniki. Trwają pierwsze prace brukarskie.
Ważną częścią zadania jest również budowa nowych, oświetlonych dróg rowerowych, chodników i przejść dla pieszych co poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Przy budowie łącznika prowadzone są roboty ziemne oraz przebudowa infrastruktury podziemnej w tym budowa kanalizacji deszczowej.
Wszystkie roboty drogowe zakończą się wczesną jesienią.
Po odbiorach zostaną objęte 5-letnią gwarancją.

Zmiany układu drogowego w rejonie ulic Hutniczej, Chemicznej i Nowotoruńskiej przygotowane zostały w porozumieniu z firmami wznoszącymi nowe centrum logistyczne.