rajdowa-2W ciągu ostatnich 8 lat liczba bydgoszczan mieszkająca przy drogach gruntowych spadła prawie o połowę.
To efekt wybudowania ponad 90 lokalnych ulic o długości prawie 50 kilometrów według dobrze dobranych, obiektywnych kryteriów.
Rada Miasta podejmie decyzję o aktualizacji Wieloletniego Programu Utwardzania Ulic Gruntowych.


Podstawową formą realizacji osiedlowych inwestycji drogowych jest od kilku lat uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy program utwardzania ulic gruntowych. Po konsultacjach ze społecznościami lokalnymi oraz radami osiedli, uproszczone zostały kryteria wyboru.

Pakiet zadań do realizacji był wybranany na podstawie takich parametrów jak:
1. gęstość zaludnienia na danej ulicy (kryterium o największej wadze)
2. ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
3. wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

W czasie sesji Radni podejmą decyzję o jego aktualizacji.
Dodane zostanie nowe kryterium uwzględniające wskaźnik sumy długości lokalnych dróg gruntowych na terenie danego osiedla do sumy długości wszystkich lokalnych dróg gruntowych na terenie miasta.
To rozwiązanie premiujące osiedla gdzie „gruntówek" jest najwięcej.


bielska-3Przed opracowaniem aktualizacji rozwiązania oceniali eksperci oraz rady osiedli. Nowym rozwiązaniem będzie też możliwość budowy ulic w tym programie w dobrze sprawdzającej się technologii z wykorzystaniem ekokostką oraz płyt ażurowych. To efekt bardzo dobrych wyników pilotażowego programu utwardzania ulic tymi materiałami. Jest ona zarezerwowana dla gruntów o dobrej przepuszczalności oraz ulic, które nie są narażone na intensywny ruch ciężkich pojazdów.

Jeśli Rada Miasta zgodzi się na aktualizację programu nowa lista ulic wybranych do realizacji w kolejnych latach zostanie podana do wiadomości publicznej w ciągu 21 dni od przyjęcia uchwały na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

schronisko-2Ulice, dla których rozpoczęto prace dokumentacyjne w ostatniej edycji programu, a z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych nie zostały jeszcze zbudowane, będą realizowane w pierwszej kolejności. Są to ulice, dla których została przygotowana dokumentacja projektowa i przeprowadzono konsultacje społeczne.

Tylko w tym roku z budżetu miasta na utwardzanie ulic trafi pula ponad 49 mln złotych.
Te środki pozwolą między innymi na zakończenie prac przy ulicy Smukalskiej, rozpoczęcie pierwszych prac przy ulicy Odrzańskiej, Strusiej i Sowiej.
Zlecimy też prace związane z wykorzystaniem centralnego dofinansowania na drogi gruntowe.
Miasto na ten cel zabezpiecza połowę niezbędnych środków, a drugą połowę Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Lokalne ulice powstają także często dzięki innym miejskim działaniom:
1. część zadań bezpośrednio wybierają mieszkańcy w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim (np. ul. Okólna, Kosmonautów, Wioślarska)
2. lokalne ulice są przebudowywane podczas dużych projektów infrastrukturalnych (np. odcinki sąsiadujące z ul. Grunwaldzką)
3. we współpracy z inwestorami zewnętrznymi (np. nowy układ w Łęgnowie, fragment ul. Paderewskiego)

Ważne liczby
1. W porównaniu do roku 2015 liczba mieszkańców zameldowanych przy drogach gruntowych zmniejszyła się z 30 081 do 16 670, a więc o 44%
2. W latach 2015 – 2022/23 zrealizowano 48,13 kilometrów dróg gruntowych
3. W tym czasie wybudowano 93 ulice
1. 49 mln zł miasto zabezpiecza na przebudowę gruntówek w bieżącym roku