archeo-1Na plac budowy IV kręgu opery swoje prace kontynuują archeolodzy. 
Z każdym dniem odkrywane są kolejne pamiątki przeszłości.
W związku z prowadzonymi robotami, zamknięta zostanie kładka dla pieszych im. Jana Kiepuru.

W trakcie archeologicznych prac odkryto już kamienne fundamenty wojskowego spichlerza z pocz. XIX wieku i relikt kanału śluzowego.

Do tej pory udało się pozyskać m.in. monety z czasów pruskich, podkowa, szklana pieczęć, pociski od muszkietów, czy fragment okucia skrzyni.
Udało się też odnaleźć dużą liczbę zabytków ruchomych, w tym ceramiki naczyniowej, kafli, dachówek, artefaktów skórzanych, szklanych, rogowych i metalowych.
Wszystkie znaleziska zostaną zakonserwowane, opisane, skatalogowane i oddane do Muzeum Okręgowego.

archeo-3W miejscu gdzie obecnie wznosi się gmach Opery Nova istniał tak zwany spichlerz królewski, zbudowany do 1789 roku.
Spalił się on w 1945 roku, a zgliszcza rozebrano.
W miejscu zaprojektowanego IV kręgu istniał m.in. mniejszy wojskowy spichlerz.


archeo-2Ponadto poniżej zabudowy udało się też odsłonić relikt kanału śluzowego z lat 1787-1790. Uchwycono dobrze zachowane konstrukcje drewniane, stanowiące umocnienie brzegów przy ujściu do Brdy. W tym samym miejscu odkryto również drewniane odbojnice wraz z systemem pali cumowniczych

Niżej odkryto warstwy kulturowe oraz drewniane i murowane relikty zabudowy w obrębie ogrodu klasztoru karmelitów (sięgał po wschodnią część gmachu Opery Nova), datowane na okres późnego średniowiecza i okres nowożytny. 

W związku z prowadzonymi pracami archeologicznymi oraz robotami ziemnymi na tym terenie, od poniedziałku 20 marca godz. 8:00 zamknięta zostanie dla ruchu kładka im. J. Kiepury. 

Rozbudowa Opery Nova o IV krąg to jedna z największych inwestycji prowadzonych wspólnie przez Miasto i samorząd województwa.
Wraz z nową częścią obiektu powstanie podziemny parking, co pozwoli uporządkować kolejny fragment centrum Bydgoszczy.