campus-2Trwa budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej.
To największa inwestycja realizowana obecnie w Bydgoszczy.
Jej częścią będzie nowy układ komunikacyjny w tej części Śródmieścia. Zlecamy jego zaprojektowanie i budowę.
Wcześniej o drogowych rozwiązaniach rozmawialiśmy z mieszkańcami.


Drogowa część inwestycji realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przetarg na to zadanie został ogłoszony 31 marca. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy realizacja całego zadania zajmie około półtora roku. W tym roku na rozpoczęcie prac projektowych i wykup niezbędnych nieruchomości miasto zabezpieczyło w budżecie miasta prawie 2 mln zł.

campus-4Jak dojedziemy do kampusu?
Nowoprojektowany układ drogowy mają tworzyć mają dwie nowe ulice:
• nowa ulica prostopadła do Gdańskiej przebiegająca po północnej stronie boiska Szkoły
• nowa ulica o łamanym przebiegu i łącznej długości około 500 metrów zapewniająca bezpośrednią obsługę terenu przylegającego do Akademii, a także połączenie z ulicą Kamienną na wysokości budynku ENEA

Będą to ulice kategorii gminnej i klasy funkcjonalnej dojazdowej. Wzdłuż obu ulic planowane są zatoki do parkowania (prostopadłego względem osi jezdni). Na Kamiennej zaplanowano prawoskręt dla pojazdów wjeżdżających na nową ulicę. Wyjazd na Kamienną możliwy ma być tylko w prawą stronę.

campus-1Co jeszcze się zmieni?
Przebudowane zostaną krótkie odcinki istniejących chodników i dróg rowerowych wzdłuż ul. Kamiennej. Uwzględniając prestiżowy charakter przyszłej ulicy przy kampusie projektant zaproponował zróżnicowanie materiałów nawierzchniowych, podkreślających odmienne funkcje poszczególnych elementów ulicy (jezdnie bitumiczne , opaski z kostki płukanej, chodniki z płyt betonowych, miejsca postojowe z kostki).

Przewidziano nasadzenie pojedynczych szpalerów drzew wzdłuż obu projektowanych ulic. Drzewa będą wkomponowane w pasy parkingowe, które specjalnie w tym celu podzielono na segmenty. Warto podkreślić, że zgodnie z z wnioskami mieszkańców ZDMIKP wystąpił do Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz do Rady Estetyki Miasta Bydgoszczy w celu konsultacji projektu. Zalecenia obu organów np. sposób układania chodnikowych płyt i materiały zostaną uwzględnione w projekcie budowlanym. Zależy nam, by rewitalizowana część Śródmieścia z nowym kampusem wyróżniała wysoka estetyka.

campus-3Warto wiedzieć
Nowy 8-kondygnacyjny gmach kampusu Akademii Muzycznej pomieści m.in. cztery sale koncertowe – symfoniczną, kameralną, teatralno-operową i organową, a także sale dydaktyczne i dom studenta. Prace budowlane o wartości prawie 400 mln zł wraz z wyposażeniem obiektu planowo mają zakończyć się w 2026 roku.

Inwestycja od początku jest wspierana przez bydgoski samorząd. Już w 2012 roku z myślą o rozwoju uczelni prezydent Bydgoszczy zaproponował budowę nowego gmachu, zamiast pozyskiwania starszych nieruchomości wymagających przebudowy.
Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 toku na rzecz uczelni nieodpłatnie przekazało uczelni miasto Bydgoszcz.

W 2018 roku uchwalony został przez Radę Miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uwzględniający nowa inwestycję. Prace budowlane przy kampusie są natomiast finansowane z budżetu centralnego. Inwestycja została wpisana do kontraktu terytorialnego w 2014 roku.