zalandoRozpoczyna się kolejny etap przebudowy ul. Hutniczej wraz z pętlą autobusową w Łęgnowie.
Powstanie też nowy łącznik do ul. Nowotoruńskiej, dzięki któremu ciężarówki nie będą przejeżdżać przed szkołą podstawową.
Inwestycje realizujemy we współpracy z firmami Zalando oraz Panattoni. 

hutnicza-1W oparciu o podpisaną w ubiegłym roku umowę inwestor stawiający w Łęgnowie centrum logistyczne opracował kompleksową dokumentację projektową poprawiającą dojazd do tej części miasta.
Zewnętrzny partner ponosi też większość kosztów związanych z budową dróg, ścieżek rowerowych i chodników.

Dokumentacja zakłada między innymi:
• budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej") do centrum logistycznego (będzie ona docelowo prowadziła również do ul. Chemicznej – osobny projekt przygotowuje kolejny inwestor, który również nabył działkę w tej części miasta);
• przebudowę odcinka ulicy Hutniczej (od ul. Łęgnowskiej do pętli tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami);
• przebudowę pętli autobusowej Łęgnowo;
• budowę nowego łącznika w kierunku ul. Nowotoruńskiej wraz ze skrzyżowaniem skanalizowanym z dodatkowymi pasami do skrętu;
• zmiana układu skrzyżowania ulic Hutnicza / Nowotoruńska) celem poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu przy szkole.

petla-hutniczaW I etapie rozpoczętym w ubiegłym roku zewnętrzny inwestor zlecił na swój koszt budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej") przed centrum logistycznym (zadanie zakończone) oraz przebudowę części ulicy Hutniczej od Nowołęgnowskiej aż do budowy nowego łącznika z ul. Nowotoruńską. Prace związane z ułożeniem ostatnich warstw nawierzchni będą realizowane w najbliższych tygodniach.

Z początkiem marca podpisana została natomiast umowa z wykonawcą kolejnego etapu przebudowy (m.in. budowa łącznika do Nowotoruńskiej i nowej pętli autobusowej dla linii 59, 73, 76, 85 i 36N). Za prace o wartości około 14 mln zł odpowiadać będzie bydgoska firma Betpol, która przejęła już plac budowy. Ważną częścią zadania jest również budowa nowych, oświetlonych dróg rowerowych, chodników i przejść dla pieszych co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Wszystkie roboty drogowe zakończą się jesienią. Po odbiorach zostaną objęte 5-letnią gwarancją.

Zmiany układu drogowego w rejonie ulic Hutniczej, Chemicznej i Nowotoruńskiej przygotowane zostały w porozumieniu z firmami wznoszącymi nowe centrum logistyczne.