wojska-111W Bydgoszczy mamy ponad 100 obiektów mostowych. Na bieżąco prowadzimy prace remontowe i utrzymaniowe.
Właśnie podpisaliśmy umowy z wykonawcami, którzy przygotują dokumentację dla przebudowy 4 ważnych obiektów.

Posiadanie dokumentacji, ułatwi nam pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na ich przebudowę.

Podpisaliśmy umowy z wykonawcami na przygotowanie dokumentacji koncepcyjnych i projektowych na:

przebudowę mostu w ciągu ul. Biwakowej nad Brdą w Smukale – zależy nam na budowie nowego obiektu wraz z budową dróg dla rowerzystów, które połączą się z powstającą infrastrukturą rowerową w rejonie pętli autobusowej.
Wykonawca: konsorcjum w składzie:
- BAK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz - lider
- AXIAL Sp. z o.o. ul. Widok 13, 62-070 Dąbrówka–partner
Wartość zadania to prawie 245 tys. zł

przebudowę mostu w ciągu ul. Toruńskiej pomiędzy Torem Regatowym i dawnym Portem Drzewnym – planowana jest budowa nowego obiektu wraz z chodnikiem i trasą rowerową w formie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego.
Wykonawca: konsorcjum w składzie:
- BAK Sp. z o.o. - lider
- AXIAL Sp. z o.o.–partner
Wartość zadania to prawie 230 tys. zł

remont wiaduktu przy stacji Bydgoszcz Fordon – planujemy kapitalny remont obiektu drogowego równoległego do wiaduktu kolejowego wraz z przebudową konstrukcji i budową nowych schodów.
Wykonawca: PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
Wartość zadania: ponad 175 tys. zł

budowę kładki przez strugę Flis – zadanie zaplanowane w rejonie ul. Kanarkowej (Osowa Góra/Flisy). Planowany jest obiekt dla pieszych, o który wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy i  Rada Osiedla.
Wykonawca: PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
Wartość zadania: prawie 130 tys. zł

Prace nad dokumentacjami potrwają około roku.
Przygotowanie projektu budowlanego jest często oceniane podczas ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie. Skraca też czas przystąpienia do właściwych prac budowlanych.

Przypominamy, że w ostatnim czasie przeprowadziliśmy remont czterech bydgoskich kładek dla pieszych.
Obecnie trwają prace nad dokumentacją niezbędną do przebudowy mostów „Solidarności" oraz nowej kładki w ciągu ul. Fordońskiej nad magistralą węglową
Prace budowlane prowadzone są natomiast na wiadukcie w ciągu al. Armii Krajowej oraz budowie nowych mostów nad Brdą.