solskiego-5Podpisaliśmy umowę z wykonawcami, którzy zaprojektują przebieg nowej linii tramwajowej z ronda Kujawskiego do pętli przy ul. Bielickiej a także zaproponują nowe rozwiązania na pętli tramwajowej w Myślęcinku.
Do obu dokumentacji wprowadzonych zostanie wiele innowacyjnych rozwiązań.

Powstaną zielone torowiska oraz przystanki z roślinami rosnącymi na dachach.
Te rozwiązania wybraliśmy do realizacji po szerokich konsultacjach z mieszkańcami.

solskiego-3Projektowane zmiany na ul. Solskiego
W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja dla budowy torowiska o długości 1,5 km od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej.
Ważną częścią tej inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi, infrastrukturą dla komunikacji publicznej.

Przebudowana zostanie też cała podziemna infrastruktura oraz fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy.
Pętla tramwajowa zostanie zlokalizowana na placu po północno-zachodniej stronie skrzyżowanie ulicy Solskiego i Bielickiej.

Do całego przedsięwzięcia planujemy wprowadzić wiele innowacyjnych rozwiązań:
- zielone wiaty, na przykład w postaci zielonych dachów, stelaży do rozwoju roślinności podlewanej deszczówką;
- zielone maty rozchodnikowe na torowisku w miejscach technologicznie do tego przystosowanych
- elementy zmniejszające hałas i drgania m.in. maty wibroizolacyjne;
- na przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych zamontowane zostaną specjalne gumy wypełniające pustą przestrzeń w szynach tramwajowych. Ułatwi to przejazd przez torowisko pojazdom jednośladowym, wózkom dziecięcym i inwalidzkim oraz poruszanie się pieszym
- zintegrowana pętla tramwajowo–autobusowa przy ul. Bielickiej;
- zadaszony parking rowerowy w obrębie pętli tramwajowo – autobusowej przy ul. Bielickiej oraz pętli tramwajowej przy ul. Rekreacyjnej;
- zintegrowanie sygnalizacji świetlnych na głównym ciągu ul. Solskiego do systemu ITS

Dokumentacji wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) ma być gotowa na koniec przyszłego roku. 
Wykonawca: Progreg Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Cena Umowy: ponad 2,5 mln zł

solskiego-8Projektowane zmiany pętli tramwajowej Las Gdański
Wraz z przebudową ul. Solsiego planujemy też przygotować pełną dokumentację dla przebudowy pętli tramwajowej w Myślęcinku.
Wykonawca CONE AMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyceniła to zadanie na kwotę ponad 485 tys. zł
W ramach przedsięwzięcia mają zostać zaprojektowane 2 dodatkowe przystanki i nowe torowisko, przejścia dla pieszych, wiaty przystankowe i nowa dyżurka MZK.

Tu również do końca przyszłego roku ma zostać przygotowana kompletna dokumentacja wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) 

Oba zadania zyskają dofinansowanie unijne.
Wykorzystamy środki krajowe z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).