Grunwaldzka---las-2020-10-07-6Dzięki drogowym inwestycjom oraz zmianie przepisów, stale poprawia się bezpieczeństwo na bydgoskich ulicach.
Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Dlatego nadal realizować będziemy zadania, które jeszcze bardziej poprawią bezpieczeństwo na bydgoskich trasach.

W ostatnich latach w Bydgoszczy liczba wypadków i kolizji na terenie miasta spada o kilkanaście procent.

W ubiegłym roku policjanci odnotowali 4649 zdarzeń drogowych (stłuczki, kolizje, wypadki, potrącenia) z czego 117 zakwalifikowano jako wypadki (zdarzenia wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób).

Dla porównania w 2018 roku w Bydgoszczy doszło do blisko 6000 zdarzeń drogowych (w tym 172 wypadków), a w 2021 roku policjanci odnotowali 5424 zdarzenia (122 wypadki).
Znacznie bezpieczniej na bydgoskich ulicach

W ubiegłym roku zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych w porównaniu do 2018 roku.
na ulicy Fordońskiej ( spadek z 405 zdarzeń w 2018 do 294 w 2022)
ul. Wyszyńskiego (z 270 na 143 w roku 2022),
ul. Wojska Polskiego (spadek z 295 zdarzeń na 167)
ul. Grunwaldzkiej (z 257 w 2018 na 128 w 2022 roku),
ul. Szubińskiej (176 w 2018 na 122 w 2022 roku)
al. Jana Pawła II ( spadek ze 190 na 77 zdarzeń)
al. Armii Krajowej (z 46 zdarzeń w 2018 na 36 w 2022 r.)
ul. Toruńskiej (z 185 na 152),
• na ul. Nakielskiej (141 na 129 w 2022 roku)
na ul. Jagiellońskiej (191 na 127 w 2022 roku)

rowerr-999Najwięcej zdarzeń drogowych w ubiegłym roku odnotowano we wtorki i piątki.
W tygodniu najwięcej kolizji i wypadków ma miejsce między godz. 14 a 22.
Niestety każdego roku policja notuje około 10 wypadków z osobami zabitymi.

Główne przyczyny zdarzeń drogowych to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu.

KUJAWSKA-nagrodaNowe inwestycje to poprawa bezpieczeństwa
W ocenie ekspertów wpływ na pozytywny trend mają nie tylko zmiany prawne zwiększające odpowiedzialność osób łamiących przepisy drogowe ale też konsekwentna przebudowa drogowej infrastruktury. W tym roku w Bydgoszczy zlikwidujemy kolejne niebezpieczne miejsca (przebudowa skrzyżowań Fordońska-Łęczycka, Toruńska-Kazimierza Wielkiego, nowe drogi i pasy rowerowe, kolejne 20 doświetlonych przejść dla pieszych, przebudowa przejść dla pieszych w obrębie szkół, budowa nowych sygnalizacji świetlnych na ul. Toruńskiej i Bora-Komorowskiego).