P1102471Nabiera kształtu 800-metrowy odcinek nabrzeża Wisły między mostem a wałami wiślanymi.
To kolejny etap rewitalizacji Starego Fordonu.

W grudniu ub. roku udostępniliśmy nabrzeże przy ul. Frycza Modrzewskiego. Setki uczestników uroczystości otwarcia, przeszło z odnowionego rynku w Starym Fordonie, zrewitalizowaną ul. Bydgoską w dół, nad Wisłę, w kierunku nowego nabrzeża przy moście.
Zrewitalizowaliśmy także pobliskie uliczki wiodące w kierunku Wisły.
Obecnie trwają jeszcze roboty na ul. Promenada, zlokalizowanej pomiędzy więzieniem a rzeką.

P1102475To był zawsze popularny trakt spacerowy, ale wcześniej trzeba było przedzierać się wąską, nieuporządkowaną ścieżką nad rzeką.
Dopiero już na samym wale wiślanym można było pospacerować czy przejechać rowerem urządzoną tam alejką.
Teraz to się zmieni. Po wybudowaniu nowej trasy, spacer czy jazda rowerem będą wygodne i bezpieczne.

P1102466Ulica Promenada - postęp robót
W trakcie prac konieczne było wzmocnienie gruntu i szereg dodatkowych prac związanych z zabezpieczeniem skarp.
Obecnie ustawiane są ostatnie rzędy koszy gabionowych i ich uzupełnianie. Wyyznaczają one docelowy poziom ciągu pieszo rowerowego.
Prowadzone są też roboty ziemne przy wale powodziowym.

Zakończone zostały prace przy kanalizacji deszczowej. Teraz wykonawca rozpocznie prace energetyczne przy oświetleniu i kamerach.
Na koniec ułożone zostaną krawężniki i podbudowa przyszłej trasy pieszo-rowerowej.
Oddanie całego odcinka do ruchu, planujemy po wakacjach.

P1102465Poza przebudową samych ulic nad Wisłą, powstanie także miejsce do zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży. Pojawią się ścianki wspinaczkowe, plac zabaw z bardzo nowoczesnymi, odpornymi na uszkodzenia, urządzeniami. Zaplanowaliśmy także pumptrack i miejsce na scenę.
Pojawią się też stylowe ławki i kosze na śmieci.
Pierwsze prace w tym zakresie planujemy przeprowadzić  już wiosną.