csm Mapka Metropolia Bydgoszcz a88be982e2Metropolia Bydgoszcz ma już projekt nowego planu transportowego.
Przed zakończeniem prac jeszcze raz chcemy poznać opinię mieszkańców. Ostatni etap konsultacji potrwa od do 12 marca.

Dokument będzie jedną z podstaw do składania wniosków o dofinansowanie ważnych zadań poprawiających komunikację, bezpieczeństwo i stan środowiska na terenie naszej metropolii.


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) to:
narzędzie ułatwiające planowanie długookresowe uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania gmin wchodzących w skład BydOF w dziedzinie: transportu, środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia, zielonej przestrzeni, gospodarki. wypracowana strategia działania na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług.

Odpowiada na szereg pytań związanych między innymi z kierunkiem rozwoju infrastruktury transportowej w tym: 
-budową kolejnych dróg rowerowych,
-rozwojem transportu szynowego
-tworzeniem zintegrowanych węzłów
-rozwojem linii autobusowych
-budową obwodnic
-porządkowaniem urbanistycznym
-poprawą dostępności miejscowości o walorach rekreacyjnych i historycznych
-zwiększeniem bezpieczeństwa
-promowaniem i wdrażaniem elektromobilności

Dokument będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie nowych inwestycji poprawiających komunikację pomiędzy gminami Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego z europejskich funduszy na lata 2021-27. Wskazuje on kierunki działań, które powinny uwzględniać wszystkie samorządy oraz określić kluczowe inwestycje wzmacniające spójność obszaru metropolitalnego i ułatwiające codzienne przemieszczanie się mieszkańców.

Podstawą planu oprócz specjalistycznych prognoz, analiz i modeli są szerokie konsultacje społeczne. Za nami już dwie tury bezpośrednich spotkań. W ich ramach odbywały się wywiady, warsztaty, spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Kolejna szansa na zgłaszanie uwag
Opracowany na tej podstawie projekt planu dostępny jest od 20 lutego 2023 r. do dnia 12 marca 2023 r.
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w pod adresem: https://bip.um.bydgoszcz.pl/
- w siedzibie Urzędu Miejskiego Bydgoszczy przy ul. Jagiellońska 61, 85-027
- pod linkiem zamieszczonym na materiałach informacyjnych dotyczących SUMP BydOF zamieszczonych na stronach urzędów Gmin/Starostw wchodzących w skład Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.


Wnioski i uwagi do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać do dnia 12 marca 2023 r.
-elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- formie pisemnej: na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz;
- bezpośrednio do Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego przy ul. Jagiellońskiej 61, 85-027 Bydgoszcz;
- ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz.

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania na dedykowanej stronie [TUTAJ].
Projekt plany z wszystkimi załącznikami dostępny jest również TUTAJ.