oswietlenie-1Zgodnie z rządową ustawą Miasto Bydgoszcz musi zmniejszyć całkowite zużycia energii elektrycznej o 10 procent.
Obecnie trwają działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii przy oświetleniu bydgoskich ulic, placów i budynków.
Pomimo podjęcia tak radykalnych działań, Miasto i tak zapłaci za energię elektryczną ponad dwa razy więcej niż ubiegłym roku.


W Bydgoszczy w związku z realizacją Ustawy, zdecydowano się na działania związane między innymi z:
- ograniczeniem oświetlenia ulic (bez ograniczeń w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych)
- wyłączeniem iluminacji obiektów architektonicznych, budynków posiadających iluminacje, pomników, drzew
- ograniczeniem oświetlenia obiektów sportowych (boiska, orliki, place zabaw)

oswietlenie-3Dziś prawie połowa lamp oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy należy do Spółki Enea Oświetlenie. Pozostałą część, czyli majątek Miasta, obsługuje ZDMiKP.

Z roku na rok rozwijamy własne energooszczędne instalacje oświetlenia ulic. Nowoczesne energooszczędne lampy miejskie powstają między innymi przy nowych inwestycjach drogowych.

W oświetleniu stanowiącym własność Miasta, kontynuujemy wdrażanie ograniczeń w zużyciu energii na kilku tysiącach lamp zlokalizowanych przy bydgoskich ulicach:
- lampy LED świecą z mniejszą mocą w godzinach nocnych (od 22.00 - 5.00 rano), ograniczyliśmy również ich moc w godzinach popołudniowych
- wyłączamy podświetlenie obiektów sakralnych, budynków użyteczności publicznej, pomników i fontann.
- w zakresie starego oświetlenia ulicznego (bez źródła typu LED) wyłączona zostanie co 3 lampa oświetlająca bydgoskie ulice i chodniki, a w lapach posiadających kilka opraw na jednym słupie wyłączone zostanie 50% z nich.

Nie wyłączamy jednak lamp w bezpośredniej bliskości przejść dla pieszych, przystanków autobusowych oraz skrzyżowań.

oswietlenie-4Aby mieszkańcy wiedzieli, które lampy są wyłączone celowo, są one specjalnie oznakowane.
Tym samym unikniemy nieuzasadnionych zgłoszeń ze strony mieszkańców o ewentualnych awariach oświetlenia.
Lampy z metalowymi słupami posiadają specjalną naklejkę z napisem „oprawa wyłączona", a słupy betonowe są oznakowane żółtym trójkątem wymalowanym farbą.

Program oszczędnościowy jest obecnie wdrożony też na lampach należących do zewnętrznego operatora - Spółki Enea Operator – która zarządza drugą połową lamp w Mieście.