ak-1Wykonawca zdemontował belki poza linią PKP i rozpoczął budowę przyczółków. Wiosną w ciągu al. Armii Krajowej montowany będzie już nowy obiekt.
Jego poszczególne elementy są obecnie montowane w Kielcach. Już niebawem zostaną przywiezione na budowę.

Rozebrano całość starego wiaduktu, łącznie ze wszystkimi podporami.
Trwają już prace przy budowie przyczółków – zakończono doprężanie pali i oczepów w nasypach. Kontynuowane są roboty ziemne.

ak-2Trwają przygotowania do transportu konstrukcji stalowej na budowę. Pierwsze jej elementy powinny przyjechać w lutym bieżącego roku. Poszczególne elementy obiektu składane są obecnie w wytwórni konstrukcji stalowych w Kielcach.

Niebawem pojawią się też na budowie szalunki nowych podpór i ich zbrojenie, a następnie rozpoczną się prace betoniarskie a wiadukt będzie coraz bardziej widoczny. Również w lutym rozpocznie się w Bydgoszczy scalanie konstrukcji stalowej przęseł wiaduktu w celu jej montażu na podporach.

Przypominamy, że pod koniec ubiegłego roku, wskutek nieprzewidzianych transportów kolejowych węgla, wstrzymano pozwolenia PKP na wyłączenia prądu pod obiektem, co przyczyniło się do wielokrotnego wstrzymywania prac rozbiórkowych. 

ak-3W związku z tym faktem, do określonego w aneksie do umowy terminu pośredniego, rozebrano pod koniec roku przęsła wiaduktu (oraz przyczółek południowy, choć aneksowana umowa tego nie wymagała), zakupiono stal konstrukcyjną, wytworzono zasadniczą konstrukcję stalową wiaduktu.

Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe. Obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go też do potrzeb pieszych i rowerzystów.

Koszt inwestycji to prawie 29 mln.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która w ubiegłym roku wykonała wiadukt WOŚP na ul. Wojska Polskiego

Historia obiektów
Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych.
Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym. Nie spełniały też współczesnych norm technicznych stawianym obiektom na drogach o tak dużym natężeniu ruchu.
Obiekt wschodni, został przebudowany więc w latach 2019-2020. Teraz przyszła pora na wiadukt zlokalizowany od strony osiedla Leśnego.