przejscia-3W ubiegłym roku doświetliliśmy blisko 30 przejść dla pieszych.
To bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg.
Dodatkowe oświetlenie na przejściach pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować szczególnie jesienią i zimą.

Teraz przygotowujemy się do uruchomienia kolejnego pakietu zadań, związanych z doświetleniem kolejnych 20 przejść dla pieszych w naszym mieście

przejscia-1W 2022 roku doświetlonych zostało 29 przejść. Zadanie realizowaliśmy w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Prace zostały zakończone w grudniu i pochłonęły 1,8 mln.
Finalizowane są jeszcze umowy związane z dostawami energii elektrycznej do części tych nowych punktów.
Dzięki ubiegłorocznemu pakietowi inwestycji w Bydgoszczy mamy już 100 doświetlonych przejść.

W tegorocznym budżecie Miasto zabezpieczyło na realizację kolejnego pakietu zadań związanego z doświetleniem przejść i budową sygnalizacji świetlnych 2,5 mln złotych. 

W 2023 roku planujemy poprawić bezpieczeństwo pieszych i doświetlić przejścia na:
ul. Nakielska/ ul. Janowiecka
ul. Nakieska / ul. Widok
ul. Sułkowskiego / 11-go Listopada
ul. Wojska Polskiego 2 (jezdnia południowa)
ul. Saperów / ul. Żeglarska
ul. Glinki / Drukarnia Abedik - obok LIDLa
ul. Bielicka przy Przedszkolu nr 70
ul. Andersa / ul. Kasztelańska
ul. Pileckiego przy Pesie
ul. Magnuszewska przy centrum handlowym
ul. Skarżyńskiego / ul. Wierzejewskiego (Skarżyńskiego 7)
ul. Śląska 5/ ul. Długosza
ul. Krasińskiego / ul. Gimnazjalnej
ul. Gajowa/ ul. Kamienna
ul. Hetmańska / ul. Pomorska
ul. Andersa / ul. Wyzwolenia
ul. Romanowskiej przy wejściu do Centrum Onkologii
ul. Nakielska 117
ul. Hetmańska/ ul. Sowińskiego
ul. Broniewskiego/ ul. Korczaka