wiadukt-Ak-12W 2023  roku na inwestycje związane z transportem Miasto zabezpieczyło prawie 350 mln zł.
Środki pozwolą kontynuować prac przy budowie mostów nad Brdą, dalszą wymianę tramwajów i budowę nowych dróg rowerowych.
Zrealizujemy też szereg zadań podnoszących bezpieczeństwo pieszych.


perlowa-1Najwięcej środków – ponad 106 mln zabezpieczamy na budowę nowych mostów – tramwajowego i drogowego, które połączą ulicą Toruńską z Fordońską.
W ramach zadania wykonane zostanie też nowe torowisko na ul. Perłowej.

Ponad 100 mln złotych zabezpieczamy na kontynuację wymiany taboru tramwajowego. W nadchodzącym roku do Bydgoszczy trafić ma 10 nowoczesnych tramwajów (4 krótkie i 6 długich). Przetarg na realizację kontraktu trafił do bydgoskiej Pesy.

Warto dodać, że z początkiem 2023 roku wielu pasażerów przesiadło się już do nowych autobusów. Od 1 stycznia operatorem autobusowych linii nr 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76 i 85 jest firma Mobilis.

azury-2Pula ponad 49 mln złotych trafi w tym roku na utwardzanie ulic.
Te środki pozwolą między innymi na zakończenie prac przy ulicy Smukalskiej, rozpocząć pierwsze prace przy ulicy Odrzańskiej, Strusiej, Sowiej i Wycieczkowej. Cześć tej kwoty wydamy na stabilizację ulic ażurowymi płytami oraz wspieranie inicjatyw lokalnych.


Część inwestycji związanych m.in. z rewitalizacją ulic na Starym Mieście, utwardzaniem ulic Szamarzewskiego, Baranowskiego i Kromera jest jednak uzależniona od uzyskania centralnego finansowania.

wia-pkp-116 mln złotych trafi na kontynuację prac przy modernizacji wiaduktu zachodniego w ciągu ul. Armii Krajowej. Inwestycja zakończy się w tym roku. Część prac musiała być czasowo wstrzymana ze względu na dodatkowe wyłączenia kolejowe wprowadzone przez PKP, które umożliwiają transporty węgla.
Poza tym miejskie środki pozwolą też pracować nad dokumentacją niezbędną do przebudowy kilku innych obiektów inżynierskich.

zajezdnia-tramZ myślą o sprawnym serwisie tramwajów rozpocznie się przebudowa zajezdni tramwajowej na ul. Toruńskiej.
W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie pierwszych prac, na które Miasto zarezerwowało 8,5 mln zł.
Koszt całego pierwszego etapu dużej inwestycji szacowany jest na około 70 mln zł. 


Pulę 8 mln zł rezerwujemy na remonty ulic, chodników i budowę ulic przy współudziale inwestorów zewnętrznych.
Dodatkowo miasto zaplanowało rewitalizację ważnych placów Wolności i pl. Kościeleckich, na które łącznie w przyszłym roku trafi kwota ok. 10 mln zł.

rowerek-123Około 8 mln złotych planujemy wydać bezpośrednio na drogi rowerowe. Trafią one między innym na projekt i budowę trasy rowerowej ze Śródmieścia na Bartodzieje , kontynuację robót przy ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Fordońskiej i dokończenie prac przy ul. Jeździeckiej Równocześnie realizowanych będzie szereg dodatkowych inwestycji rowerowych wybranych bezpośrednio przez mieszkańców w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim o łącznej wartości około 7 mln zł

Ponadto zabezpieczamy pieniądze na szereg działań podnoszących bezpieczeństwo pieszych i pasażerów. Trafią one między innymi na takie zadania jak:
• budowa przystanków wiedeńskich przy ul. Gdańskiej – 1,5 mln
• doświetlenie około 20 przejść dla pieszych i budowa sygnalizacji na ul. T. Bora -Komorowskiego – 2,5 mln
• budowa bezpiecznego przejścia i przejazdów rowerowych na Wyżynach – 1,6 mln zł
• przebudowę 11 przejść dla pieszych w pobliżu szkół – 0,4 mln zł.

solskiego-tram-4Z myślą o środkach, które powinny trafić do Bydgoszczy z Unii Europejskiej na lata 2021-27 lub innych funduszy zewnętrznych kontynuowane będą przygotowania dokumentacji związanych między innymi z:
• budową trasy tramwajowej na Szwederowo
• modernizacją pętli Las Gdański
• budową nowych dróg rowerowych
• rozbudową ul. Nakielskiej
• rozbudową trasy WZ